Fietsberaadnotitie: Bouwstenen voor een comfortabel en vergevingsgezind fietspad

 • Soort:Notities
 • Auteur:Berry den Brinker (Stichting SILVUR, VU), Paul Schepers (Rijkswaterstaat WVL)
 • Uitgever:CROW-Fietsberaad
 • Datum:28-05-2018
Deze publicatie heeft tot doel om wegbeheerders te inspireren voor het ontwerp en inrichting van meer comfortabele en vergevingsgezinde fietspaden waar de kans op fouten kleiner is en de gevolgen van eventuele fouten minder ernstig zijn.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Jaarlijks worden 50.000 fietsers behandeld op een afdeling spoedeisende hulp (SEH) vanwege een enkelvoudig fietsongeval. Het zijn slachtoffers van een val of een botsing tegen een obstakel. Dat aantal vormt bijna 70% van alle SEH-gewonde fietsers. Van de ruim 13.000 fietsers die ernstig gewond raken zijn er meer dan 10.000 slachtoffer van een enkelvoudig ongeval. Het aantal ernstige enkelvoudige fietsongevallen stijgt al ruim 20 jaar. Het aantal fietsdoden schommelt al meer dan 10 jaar rond de 180. Binnen die groep is het aandeel ongevallen zonder motorvoertuigen toegenomen tot ruim 40%. Enkelvoudige fietsongevallen, met name bij ouderen, zijn dan ook een belangrijk aandachtsgebied in het verkeersveiligheidsbeleid.

  De vergrijzing en de groeiende populariteit van (elektrische) fietsen spelen een rol bij bovenbeschreven trends. Het aantal ouderen (65+) zal in 2040 ten opzichte van 2000 ruimschoots zijn verdubbeld van ca. 2 miljoen naar ca. 5 miljoen. Ouderen fietsen steeds meer en ook sneller door de elektrische fiets. Het wordt drukker op de fietspaden, de diversiteit aan gebruikers neemt toe, er wordt sneller gereden en de snelheidsverschillen worden groter. Door deze ontwikkelingen en de fysieke kwetsbaarheid van ouderen zal het aantal ernstige letsels bij enkelvoudige fietsongevallen zonder aanvullend beleid blijven stijgen. 

  Een veilige infrastructuur voor fietsers is van groot belang om die trend om te buigen en om het groeiend fietsgebruik onder ouderen zo veilig mogelijk te maken. Ongeveer de helft van alle enkelvoudige fietsongevallen hangt samen met infrastructuur. De oplossingen in deze publicatie richten zich vooral op botsingen tegen trottoirbanden, bermongevallen en botsingen tegen obstakels: bijna de helft van alle infrastructuurgerelateerde enkelvoudige fietsongevallen, ofwel een kwart van alle enkelvoudige fietsongevallen. Sommige oplossingen helpen bovendien om botsingen tussen fietsers te voorkomen. De groep ongevallen waarop deze publicatie zich richt ligt daarmee boven de 5.000 ernstige fietsongevallen per jaar.

  Deze publicatie heeft tot doel om wegbeheerders te inspireren voor het ontwerp en inrichting van meer comfortabele en vergevingsgezinde fietspaden waar de kans op fouten kleiner is en de gevolgen van eventuele fouten minder ernstig zijn. Om de veiligheid van fietsers substantieel te vergroten presenteren we oplossingen die deels verder gaan dan wat tot op heden in richtlijnen wordt aanbevolen. 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietsberaadnotitie: Bouwstenen voor een comfortabel en vergevingsgezind fietspad

Scroll naar boven