Tour de Force

Nieuwe bewegwijzering hoogwaardige regionale fietsroutes

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:19-01-2021
De Nationale Bewegwijzeringsdienst en de samenwerkende overheden in de Tour de Force zijn het eens: zo moet de bewegwijzering van ‘hoogwaardige regionale fietsroutes’ eruit gaan zien.
 • Sinds de opkomst van de ‘snelle fietsroutes’ is er het nodige geëxperimenteerd met bewegwijzering. Dat leidde ertoe dat er verschillende varianten ontstonden. In 2016 leidde tot een initiatief van Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht om tot een eenduidige oplossing te komen.

  Er werden verschillende pilots uitgevoerd om te bezien welke bewegwijzering het beste door - snelle - fietsers begrepen zou worden. Er werd onder meer gekeken naar de plaatsing van borden, de vormgeving, het kleurgebruik en het gebruik van F-nummers.

  Ondertussen sloot ook de Tour de Force aan bij het initiatief en dat heeft er nu toe geleid dat er een breed gedragen advies ligt hoe de bewegwijzering op dergelijke routes eruit kan komen te zien. De bordenfamilie omvat een ‘voorwegwijzer’, ‘beslisser’ en ‘bevestigingsbord’.

  Opzet is dat het advies door het CROW Platform Bewegwijzering ingebracht wordt in de Richtlijn Bewegwijzering.

  De hoogwaardige regionale fietsroute F344 Deventer - Apeldoorn is als eerste in Nederland al uitgevoerd volgens dit concept. Inmiddels heeft de NBd vanuit diverse delen van het land aanvragen ontvangen voor de vormgeving van bestaande en nog te realiseren regionale fietsroutes.

  Lees meer hierover op de website van de Nationale Bewegwijzeringsdienst!
  Bijlage1-ontwerp-fietsbewegwijzering-F73.jpgBijlage2-ontwerp-fietsbewegwijzering-F73.jpgBijlage3-ontwerp-fietsbewegwijzering-F73.jpg
   

Relevantie

Scroll naar boven