Tour de Force

Fietssteden (F10)

Netwerk van ambitieuze fietssteden die gaan voor een 10.

De F10 is een netwerk van wethouders en ambtenaren van ambitieuze fietssteden. Zij werken samen met het Rijk, vervoerregio’s en provincies aan een verdere groei van het fietsgebruik in Nederland. Het cijfer 10 drukt uit dat de steden  een ambitieus fietsbeleid voeren: ze gaan voor een rapportcijfer 10. Ze doen dit onder de vlag van de Tour de Force.

De F10-steden zijn ervan overtuigd dat een verdere groei van het fietsgebruik op een kosteneffectieve manier bijdraagt aan stedelijke ambities op het vlak van economische groei, stedelijke bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, klimaatdoelen, energietransitie, duurzaamheid, maatschappelijke participatie en publieke gezondheid. Investeringen in fietsvoorzieningen leveren niet alleen grote maatschappelijke baten op, ze zijn ook bewezen kosteneffectief: veruit de laagste investeringskosten per reizigerskilometer (€ 0,03 per reizigerskilometer voor fiets, tegen € 0,10 voor auto, € 0,14 voor bus en € 0,18 voor trein) en hoge kosten/baten-ratio’s.

1,8 miljard euro nodig voor fietsgebruik in 50 grote steden
Om een schaalsprong in het fietsgebruik te realiseren is er voor de 50 grootste steden in Nederland in de periode tot 2027 een bedrag van 1,8 miljard euro extra nodig. Dat bedrag komt bovenop de 0,9 miljard euro die deze steden de komende 5 jaar al investeren in geplande infrastructurele maatregelen voor de rijdende en parkerende fiets en de 0,6 miljard die ze daar in later jaren nog aan toe willen voegen. Download hier de samenvatting van het onderzoek ‘Een schaalsprong in fietsgebruik: ambities en kosten 2020-2027’.

De F10 steden
De F10 bestaat uit de volgende 20 steden: Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Goes, Groningen, Haarlem, ’s-Hertogenbosch, Houten, Leiden, Maassluis, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zwolle. De F10 fungeert als een open netwerk: andere steden kunnen toetreden wanneer ze de inzet van de F10 onderschrijven, zelf een ambitieus fietsbeleid voeren en een actieve bijdrage willen leveren aan de Tour de Force door uitvoering van één of meer pilots.

De F10 is een informeel netwerk, gericht op samenwerking (niet op vergaderen), waarvan de bestuurders eenmaal per jaar bijeenkomen om belangrijke fietsthema’s bespreken, gezamenlijke standpunten innemen, elkaar inspireren en input leveren voor de Agenda Fiets. De F10 fungeert als inhoudelijk voorportaal voor de VNG. De bestuurlijke trekker van de F10 is Ashley North, wethouder van Leiden.

Kennisuitwisseling vindt plaats door jaarlijks twee thematische netwerkbijeenkomsten te organiseren voor de fietsambtenaren, afwisselend in een van de F10-steden. Tijdens de bijeenkomsten wordt kennis uitgewisseld tussen de F10-steden en met de wegkapiteins van de Tour de Force.

Contact met de F10
Het eerste aanspreekpunt voor de F10 is Koos Louwerse, voor vragen over de F10 kunt u contact opnemen via f10@tourdeforce.nl of 06 - 5477 7329.


 
Scroll naar boven