Tour de Force

F10-steden

De F10 is een netwerk van ambitieuze fietssteden die gaan voor een tien op gebied van fietsbeleid. Het netwerk bestaat uit wethouders en ambtenaren uit deze steden. Met het Rijk, de vervoerregio’s en provincies werken zij samen aan een verdere groei van het fietsgebruik in Nederland.

Het cijfer tien drukt uit dat de F10-steden een ambitieus fietsbeleid voeren en streven naar het hoogst haalbare. Dat doen zij onder de vlag van Tour de Force. De F10-steden zijn ervan overtuigd dat een verdere groei van het fietsgebruik op een kosteneffectieve manier bijdraagt aan stedelijke ambities op het vlak van:
 
  • Economische groei;
  • Stedelijke bereikbaarheid;
  • Ruimtelijke kwaliteit;
  • Klimaatdoelen;
  • Energietransitie;
  • Duurzaamheid;
  • Maatschappelijke participatie;
  • Publieke gezondheid.
 
Het investeren in fietsvoorzieningen levert niet alleen grote maatschappelijke baten op, ook zijn ze bewezen kosteneffectief: veruit de laagste investeringskosten per reizigerskilometer (€ 0,03 per reizigerskilometer voor fiets, tegen € 0,10 voor auto, € 0,14 voor bus en € 0,18 voor trein) en hoge kosten/baten-ratio’s.
 

De F10-steden

De F10 bestaat uit de volgende twintig steden: Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Goes, Groningen, Haarlem, ’s-Hertogenbosch, Houten, Leiden, Maassluis, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zwolle.
 
Ook steden buiten de F10 kunnen tot het netwerk toetreden. Dat kan onder andere door de inzet van de F10 te onderschrijven, zelf een ambitieus fietsbeleid te voeren en een actieve bijdrage te willen leveren aan Tour de Force door uitvoering van één of meer pilots. Het netwerk is gericht op samenwerking, waarvan de bestuurders eenmaal per jaar bij elkaar komen om belangrijke fietsthema’s te bespreken, gezamenlijke standpunten in te nemen, elkaar te inspireren en input te leveren voor de Agenda Fiets. Ook vindt kennisuitwisseling plaats tijdens de tweejaarlijkse netwerkbijeenkomsten voor fietsambtenaren, afwisselend in een van de F10-steden.
 

Contact

De F10 heeft Ashley North, wethouder van Leiden, als bestuurlijke trekker.
Het eerste aanspreekpunt voor de F10 is Koos Louwerse, Netwerkmanager F10. Vragen? Neem contact op via f10@tourdeforce.nl of 06 - 5477 7329.

 
Scroll naar boven