Tour de Force

Tourbureau

Het Tourbureau bestaat uit de ambtelijk vertegenwoordigers namens VNG en de F10, IPO, Vervoerregio’s en het Rijk. Zij vormen de verbinding met de Tourleiding en met hun achterbannen.
  • Thijmen Loggers, namens het IPO 
  • Willy Sweers, namens de Vervoerregio’s vanuit de MRDH
  • Arlette van Gilst en Erik van Eijnden, namens het Rijk vanuit het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat
  • Koos Louwerse, namens de F10
  • Robert Smits, vanuit VNG
Het Tourbureau komt regelmatig bij elkaar om de koers en voortgang in activiteiten met elkaar te bespreken en ontwikkelingen af te stemmen. Immers: diverse doelen overlappen elkaar deels, goede afstemming van activiteiten en bereiken van synergie zijn daarom erg belangrijk.
 
Het Tourbureau wordt aangestuurd door het programmamanagement.
Scroll naar boven