Samenvatting onderzoeksrapportage Wayfinding op snelfietsroutes

  • Soort:Onderzoeksrapporten
  • Uitgever:Tour de Force
  • Datum:14-05-2019
Samenvatting Onderzoeksrapportage van de pilot op de snelfietsroute F261 Tilburg - Loon op Zand - Waalwijk.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
  • In het kader van het Europese project CHIPS (Cycle Highway Innovations for smarter People transport and Spatial planning) heeft Breda University of Applied Sciences met haar regionale partners gemeente Tilburg, regio Hart van Brabant en provincie Noord-Brabant onderzoek gedaan naar ‘wayfinding’ op snelfietsroutes. In de brede zin van het woord is ‘wayfinding’ de gehele combinatie van virtuele, mentale en fysieke vindbaarheid en leesbaarheid van een snelfietsroute. Dit specifieke onderzoek richt zich op wayfinding in enge zin waarbij de fysieke leesbaarheid - die het mogelijk maakt voor een fietser op een eenvoudige en comfortabele manier zijn of haar weg te vinden - centraal staat. Door middel van een praktijktoepassing van twee wayfindingsconcepten op de snelfietsroute F261, Tilburg – Loon op Zand – Waalwijk is gekeken naar de mogelijke bebording, wegmarkering en belijning. Het betrof het concept plus en het concept snel.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Samenvatting onderzoeksrapportage Wayfinding op snelfietsroutes

Scroll naar boven