Schrijf u in voor de Fietsberaad Nieuwsbrief

 Security code

Vervolgpilots bebording snelfietsroutes

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:14-05-2019
Op de snelfietsroute F261, Tilburg – Loon op Zand – Waalwijk zijn vorig jaar twee verschillende bebordingsconcepten uitgeprobeerd. Voordat de resultaten in CROW-richtlijnen zijn te vertalen, is vervolgonderzoek nodig. Dat gebeurt in de vorm nieuwe pilots in drie regio’s.

Tijdens de eerste pilots op de F261 is gekeken naar andere bebording, wegmarkering en belijning. Er zijn twee concepten op straat gezet. Een concept dat aansluit op de bestaande richtlijnen en een concept aangevuld met vooraankondigingsborden en routevervolgborden.

Beide nieuwe bebordingsconcepten worden volgens een onderzoek van de Breda University in het kader van het Europese programma CHIPS beter beoordeeld dan de huidige fietsbebording. Maar ook blijkt uit dat onderzoek dat er nog meer kennis nodig is om uiteindelijk definitieve ontwerpen en uitgangspunten vast te stellen. 

De provincie Noord-Brabant, als trekker binnen Tour de Force, laat weten dat men in samenwerking met de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) tot een verbeterde CROW-richtlijn voor de fietsbewegwijzering van regionale routes wil zien te komen. Dat moet begin 2020 zijn beslag krijgen. Deze zomer vinden hiervoor vervolgpilots plaats in drie regio’s: F344 Deventer – Apeldoorn, F28 Utrecht – Bilthoven, en Eindhoven – Veldhoven.

De NBd zorgt voor de (door)ontwikkeling van nieuwe ontwerpen, voortbouwend op de uitkomsten en aanbevelingen vanuit de demonstratieroute F261, aldus de provincie.

De evaluatie van deze nieuwe pilots moet een advies opleveren met breed draagvlak onder de betrokken partijen van de pilotgebieden en van de Tour de Force. Dit zal dan worden besproken in het CROW platform Bewegwijzering en kan dan leiden tot aanvullingen/verbeteringen die in de CROW-richtlijn fietsbewegwijzering worden opgenomen.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Vervolgpilots bebording snelfietsroutes

Scroll naar boven