- Uit ervaring blijkt dat

- Uit ervaring blijkt dat fietsbewegwijzering bij slecht zicht (donker) nauwelijks leesbaar is. De huidige kleur rood is uv gevoelig en verslechtert met zonbestraling.
- De afstandsvermelding is niet eenduidig, soms geldt de afstand tot het centrum soms tot de komgrens, en is daarmee onbruikbaar.
-  Pikant dat een "rechtdoor" bord als grootste wordt uitgevoerd.
Scroll naar boven