Nieuwe bewegwijzering snelle fietsroute op straat

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:14-09-2020
Langs de snelle fietsroute F344 (Apeldoorn, Twello en Deventer) staan nieuwe bewegwijzeringsborden. Het gaat om een test van een nieuw ontwerp.

F344-(1).jpgIn Nederland zijn standaard regels waar de wegwijsborden op fietsroutes aan moet voldoen. Deze richtlijn geldt ook voor de snelle fietsroutes. Veel wegbeheerders willen op hun belangrijkste fietsroutes wegwijzers die op hogere snelheid beter leesbaar zijn en die de routes meer herkenbaar maken.

Zo’n nieuwe bewegwijzering heeft nogal wat voeten in de aarde. Verschillende regio’s waren al op eigen houtje aan het experimenteren geslagen. Zo was er al nieuwe bewegwijzering te zien op de route Tilburg-Waalwijk en rond Utrecht. En er ligt inmiddels een stapel onderzoeksrapporten over uitvoering, kleur, herkenbaarheid, enzovoort.

Vanuit de Tour de Force werd daarom een werkgroep ‘Wayfinding’ ingesteld. Die bekeek samen met de Nationale Bewegwijzeringsdienst welke conclusies uit al deze ervaringen konden worden getrokken.

Dat leidde tot een concept-advies, dat binnenkort aan het Platform Bewegwijzering zal worden voorgelegd.

Wegbeheerders hebben straks met de nieuwe richtlijn een ruime marge waarbinnen ze kunnen bewegen, zegt Piet Stolk van de NBD. ‘Bepaalde maatvoering is bijvoorbeeld flexibel, zodat er in een stedelijke omgeving kleinere borden en misschien ook minder borden nodig zijn dan in een landelijk gebied waar de snelheid van de fietsers rap toeneemt. Op dit moment wordt de F344 Apeldoorn – Deventer al ingericht conform het advies.’

Er zijn nog wel een paar open eindjes die de komende maanden op de agenda staan. Zo is het nog onduidelijk wat de methodiek van de nummering wordt.

De borden tussen Apeldoorn en Deventer zijn de eerste beproeving op straat. Andere routes die volgen liggen tussen Utrecht en De Bilt, en Eindhoven en Veldhoven.

De borden langs de route Apeldoorn-Deventer zijn geschikt om de recyclen. Het materiaal van de panelen is gemaakt van bermgras. Wanneer bestemmingen wijzigen of slechter leesbaar worden, kan het paneel eraf gehaald worden en vermaalt worden tot een nieuwe plaat.

Foto: Witteveen en Bos
 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Nieuwe bewegwijzering snelle fietsroute op straat

Scroll naar boven