Platform Veilig fietsen

Risico gestuurde aanpak in lokaal fietsveiligheidsbeleid - praktijk en behoefte

  • Soort:Onderzoeksrapporten
  • Auteur:Karen Oud & Dirk Ligtermoet
  • Datum:01-02-2019
  • Opdrachtgever:CROW-Fietsberaad
  • Opdrachtnemer:TRIDEE
  • Contactpersoon:Robert Hulshof, Wilma Slinger
In opdracht van CROW-Fietsberaad heeft TRIDEE veertig Nederlandse gemeenten geïnterviewd over hun beleid voor en aanpak van fietsveiligheid en hun interesse in risicogestuurd werken. In dit rapport presenteren we de uitkomsten: hun huidige aanpak en behoeften.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
  • Vanuit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid wordt door het ministerie van I&W aan gemeenten gevraagd om risicogestuurd aan verkeersveiligheid te werken. Daarvoor zijn diverse tools beschikbaar. Het ministerie maakte hiervan een overzicht, CROW-Fietsberaad wil een dergelijk overzicht, toegespitst op fiets, aanbieden via het online ‘platform veilig fietsen’. Tegelijk vraagt CROW-Fietsberaad zich af hoe een dergelijk overzicht voor gemeenten het meeste praktische nut kan hebben. De vraag is waar bij gemeenten concreet behoefte aan is om met risicogestuurd werken aan de slag te kunnen gaan (c.q. al of niet intensiever door te gaan). Om deze vraag te beantwoorden hebben wij 40 Nederlandse gemeenten geïnterviewd over hun beleid voor en aanpak van fietsveiligheid en hun interesse in risicogestuurd werken. In dit rapport presenteren we de uitkomsten: hun huidige aanpak en behoeften

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Risico gestuurde aanpak in lokaal fietsveiligheidsbeleid - praktijk en behoefte

Scroll naar boven