Platform Veilig fietsen

Aan de slag met risicogestuurd werken fietsveiligheid

 • Soort:Factsheets & Infographics
 • Datum:21-11-2018
Risicogestuurd werken: proactief sturen om risico’s te verminderen.

 • Risicogestuurd werken houdt in dat er proactief gestuurd wordt om risico’s te verminderen, in plaats van reactief beleid waarbij gehandeld wordt om bestaande problemen op te lossen. De kern van risicogestuurd werken is het inventariseren van factoren die een sterke causale relatie vertonen met verkeersonveiligheid.

  Bij risicogestuurd werken wordt veelal gesproken over SPI’s, Safety Performance Indicators. Dit zijn de indicatoren die de risico’s beschrijven. SPI’s worden gebruikt om doelen te stellen en de voortgang hierop te monitoren. Om risicogestuurd werken succesvol te maken moet verkeersveiligheid integraal onderdeel worden bij het maken van beleid. Bij het plannen van een nieuwe wijk of bij een onderhoudsopgave van het wegennet zullen de risicofactoren voor verkeersveiligheid als belangrijke factor moeten worden meegenomen.

  Om risicogestuurd te kunnen werken op het gebied van fietsveiligheid zijn verschillende tools beschikbaar:

  CycleRAP
  De CycleRAP methode is ontwikkeld voor fietspaden, fietsstroken en andere wegen waar fietsers ook van gebruik maken zowel binnen en buiten de stad. De bedoeling is om voor fietspaden sterren uit te delen. Hoe meer sterren, hoe veiliger.

  Fietsersbond SPI
  De Fietsersbond heeft in de Safety Performance Index voor de Fiets zeventien infrastructurele  risicofactoren gecombineerd, om zo te komen tot een categorisering van het fietsnetwerk. Op basis van gegevens uit de database van de Fietsersbond Routeplanner is pilot een risicokaart gegenereerd voor het fietsnetwerk. Deze risicokaart kan gebruikt worden als middel om werkzaamheden te prioriteren en te bepalen waar middelen doelmatig ingezet kunnen worden om de kans op ongevallen terug te brengen. Per wegvak kan ingezoomd worden op de specifieke kenmerken, zodat bepaald kan worden welke maatregelen een veiligheidsverhogend effect zullen ressorteren.

  Daarnaast zijn er tools beschikbaar om voor enkelvoudige SPI's aan de slag te gaan:

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Aan de slag met risicogestuurd werken fietsveiligheid

Scroll naar boven