Platform Veilig fietsen

Op weg met LEV: de rol van lichte elektrische voertuigen in het mobiliteitssysteem

 • Soort:Onderzoeksrapporten
 • Auteur:Marlinde Knoope en Maarten Kansen
 • Uitgever:Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
 • Datum:09-07-2021
 • Opdrachtgever:Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat • In de landen om ons heen verschijnen steeds meer lichte elektrische voertuigen (LEV’s) op de weg. Ook in Nederland maken dergelijke voertuigen steeds vaker deel uit van het straatbeeld. Denk aan elektrische (deel)- steps, scooters en bakfietsen in het personenvervoer en lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s), zoals vrachtfietsen, in het goederenvervoer. LEV’s en LEVV’s kunnen bijdragen aan de drie speerpunten voor mobiliteit die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft geformuleerd: duurzaamheid, verkeersveiligheid en robuustheid.

  Momenteel is nog onduidelijk wat, op dit moment en in de toekomst, de rol van LEV’s en LEVV’s in het mobiliteitssysteem is. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heef hier onderzoek naar gedaan, op basis van literatuuronderzoek, interviews en focusgroepen. De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in het rapport Op weg met LEV: De rol van lichte elektrische voertuigen in het mobiliteitssysteem.
  De brochure Op weg met LEV - een kort overzicht is gebaseerd op dit rapport. Hierin wordt een overzicht gegeven van de bestaande kennis over de verschillende soorten lichte elektrische voertuigen, namelijk:
   
  • Elektrische e-steps
  • Elektrische bakfietsen
  • Elektrische eenwielers
  • Elektrische micro-auto's
  • Elektrische scooters
  • Licht elektrische vrachtvoertuigen

   
  Veiligheidsaspecten

  Over de objectieve veiligheid van LE(V)V’s is niet veel bekend. Daarvoor bestaan 2 redenen. Ten eerste mag een aantal LEV’s, zoals de meeste e-steps en de elektrische eenwieler, in Nederland nog niet op de openbare weg rijden. Ten tweede staan LE(V)V’s niet apart geregistreerd in de ongevallenstatistieken. Elektrische bakfietsen en cargofietsen vallen bijvoorbeeld in dezelfde categorie als normale fetsen en elektrische brom- en snorfietsen worden niet apart geregistreerd van hun benzine-equivalenten.

  In de focusgroepen noemen zowel gebruikers als niet-gebruikers van LEV’s spontaan veiligheidskwesties als aandachtspunt. Het is opvallend dat de LEV-gebruikers hierbij vooral denken aan medeweggebruikers terwijl niet-gebruikers denken aan zowel de veiligheid van de LEV-gebruiker zelf als die van medeweggebruikers. Het belangrijkste veiligheidsaandachtspunt is het snelheidsverschil tussen LEV-bestuurders en ‘normale’ fietsers op het fietspad, gecombineerd met de geluidloosheid van de elektrische vervoermiddelen.
   

  Bijlagen

   
   

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Op weg met LEV: de rol van lichte elektrische voertuigen in het mobiliteitssysteem

Scroll naar boven