Platform Veilig fietsen

Nieuwe regelgeving voor XL-fiets

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Auteur:Matthijs de Gruijter
 • Uitgever:Fietsdiensten.nl
 • Datum:18-03-2021
De overheid stuurt aan op nieuwe regelgeving voor het vervoer van kinderen per grote bakfiets. Hoe kijken professionals hier tegenaan? Matthijs de Gruijter (BSO Struin) deelde zijn visie met fietsdiensten.nl. • De overheid stuurt aan op nieuwe regelgeving voor het vervoer van kinderen per grote bakfiets. Daarbij moeten grote fietsen voor kindervervoer gekeurd worden en wordt het aantal kinderen dat zij mee mogen nemen beperkt tot 8 of 10 terwijl er nu in de buitenschoolse opvang fietsen in gebruik zijn voor maximaal 12 kinderen. Er is in de nieuwe regelgeving sprake van een maximale breedte van 100cm. 

  Daarbij is er ook reeds een Europees kader in de maak dat één of enkele jaren later weer andere regels zou kunnen gaan opleggen. Beoogde doel van de nieuwe regelgeving: Betere verkeersveiligheid en nog kleiner risico op ongelukken met het vervoer van grotere groepen (kinderen).
   
  Onnodig doel want:
  • kinderen worden aantoonbaar 3 keer veiliger vervoerd met grote fietsen voor kindervervoer (66 % minder behandeling voor b.v. botbreuken of zware hersenschudding bij de spoedeisende hulp op een werkelijk gereden miljoen kind kilometers).*
    
  Onbedoeld neveneffect van nieuwe regelgeving:
  • Verminderde verkeersveiligheid
  • Verminderde mobiliteit van begeleide groepen BSO kinderen.
  • Hogere kosten. Als er maar 8 of 10 kinderen in een bakfiets in plaats van 12 kinderen op een bakfiets dan wel groepsfiets vervoerd mogen, wordt de buitenschoolse opvang per kind duurder. Hierdoor wordt de BSO voor kinderen uit stedelijke gebieden enkel toegankelijk als ze  rijke ouders hebben. Ook kunnen kinderen dan individueel duidelijk minder veilig naar de natuur  komen. Indien oudere kinderen zelfstandig achter een bakfiets moeten gaan fietsen in plaats van allen gezamenlijk op een groepsfiets is dit minder veilig.
  • De opkomst van BSO’s die kinderen mee nemen naar natuur gebieden, wordt in de kiem gesmoord. Een Natuur BSO leidt aantoonbaar tot veel maatschappelijke en individuele voordelen, o.a. vele wetenschappelijk onderbouwde levensduurverwachting verlengende voordelen die het risico van het fietsen te niet doen. Maatschappelijk verantwoorde ondernemingen (MVO), die juist geïnvesteerd hebben in grote fietsen voor veilig kindervervoer worden kapotgemaakt.
  • Begeleide groepen zelfstandig fietsende kinderen of oudere kinderen die achter een bakfiets aan fietsen nemen meer ruimte in op het fietspad dan een groep van 12 kinderen op een groepsfiets.
  • Een groepsfiets voor 12 kinderen, waarop de kinderen meetrappen is minimaal 115 cm breed. 100cm breed, zoals in de nieuwe regelgeving wordt aangegeven is te smal. Fietsen van 100cm breed zijn minder stabiel dan fietsen van 115 cm breed, en daarmee dus minder veilig. 
    

  Voorstel oplossingen

  Optie A
   
  1. Nieuwe fietsen voor vervoer van 9 tot 12 kinderen moeten gekeurd worden. Ze mogen tot 3 meter lang zijn en 115 cm breed worden. De fietsen mogen nog steeds nominaal 250 watt ondersteund worden door een motor van maximaal 3000 watt. Dit is minimaal noodzakelijk in verband met het optrekken op hellingen en het starten bij verkeerslichten, zodat de groepsfietsen veilig met de verkeersstroom mee kunnen.
   
  2. Bestaande fietsen mogen nog 4 jaar gebruikt worden voor het aantal kinderen waarvoor ze gebouwd zijn.
   
  Optie B 
   
  1. als A 1
  2. Er komt een redelijke vergoeding voor bestaande bak- en groepsfietsen die vanwege de nieuwe regelgeving de weg niet meer op mogen of dit niet meer mogen met het aantal kinderen waarvoor ze gebouwd zijn. (een groepsfiets kost 18.000,- euro).
   
  Optie C
   
  1. De landelijke overheid geeft lokale overheden geld voor de aanleg van een netwerk van 30 km wegen, vrijliggende fietspaden en veilige oversteekpunten bij wegen waar sneller gereden wordt. Dit netwerk moet geschikt zijn voor grote bak- en groepsfietsen voor kindervervoer, en in ieder geval  tussen scholen, BSO’s en bestemmingen zoals sportparken, toegankelijke natuurgebieden tot op 6 km van basisscholen, recreatiegebieden, kinderboerderijen enz.. Als dit gerealiseerd is mogen grote fietsen voor kindervervoer enkel nog over deze routes rijden, eventueel gevolgd door zelfstandig fietsende oudere kinderen, indien de fietsen enkel 8 of 10 kinderen mogen vervoeren).
   
  Optie D
   

  1. Geen nieuwe Nederlandse regels, maar wel met opties A, B en C werken aan werkbare Europese regels.
    

  Over Struin BSO

  Struin BSO vervoerd al ruim 14 jaar kinderen in de buitenschoolse opvang per bakfiets en met groepsfietsen en houdt hiervan ongevallencijfers bij. Struin BSO vervoert gemiddeld 700-800 kinderen per week met de grote bakfietsen en groepsfietsen
   
  Matthijs de Gruijter
  Directie Struin b.v.
  Dijkgraaf van Wijckweg 11 6522KS Nijmegen

  Dit artikel is afkomstig van fietsdiensten.nl

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Nieuwe regelgeving voor XL-fiets

Scroll naar boven