Platform Veilig fietsen

Micromobiliteit, disruptie met grote gevolgen?

 • Soort:Notities
 • Auteur:CROW en Connekt
 • Datum:25-11-2020
Met deze position paper initiëren CROW en Connekt de dialoog met publieke en private partijen. Vervolgens willen de organisaties komen tot een kennisagenda en een aantal producten definiëren ter ondersteuning van beleid op het gebied van micromobiliteit.
 • De markt voor nieuwe vervoerwijzen is enorm in beweging. Elektrische (deel)stepjes, e-bikes, e-boards, deelfietsen en andere vormen van micromobiliteit ontwikkelen zich snel. Zo overwegen Rotterdam en Utrecht om ruimte te gaan maken voor e-steps. Met een position paper initiëren CROW en Connekt de dialoog met publieke en private partijen. Vervolgens willen de organisaties komen tot een kennisagenda en een aantal producten definiëren ter ondersteuning van beleid op het gebied van micromobiliteit.

  De landelijke regelgeving laat op dit moment geen ruimte voor deelsteps. Als bijvoorbeeld Rotterdam de deelsteps ‘gelimiteerd’ wil invoeren, mag de gemeente eerst in gesprek met het ministerie van IenW en de RDW voor de landelijke toelating. CROW en Connekt dringen aan op een dialoog tussen overheden en marktpartijen om verder te komen met het bereikbaar en verkeersveilig houden van de stad, tot het ontginnen van een markt voor (elektrische) deelmobiliteit.
   
  De auteurs van de position paper zien de potentie van micromobiliteit en -logistiek als bijdrage aan een schone, veilige en een beter bereikbare stad. Daarnaast geeft micromobiliteit een ruimer aanbod voor meer mensen. Met de juiste mate van service en beschikbaarheid voor de first- en last mile kan dit bijdragen aan de opgave van substitutie van privébezit van auto’s in steden. Ook de modal shift naar openbaar vervoer, lopen en fietsen past in dit doel.
   
  In de position paper brengen de auteurs de handelingsperspectieven in kaart: het gebruik van planningsinstrumenten om richting te geven aan de ontwikkeling van micromobiliteit, het reguleren van het aanbod, het verbeteren van de infrastructuur, het verzamelen en delen van data, en het handhaven van regels.
   
  Wilt u deelnemen aan de dialoog over micromobiliteit? Neem dan contact op met:
   
  CROW
  Eric de Kievit (team Mobiliteit), eric.dekievit@crow.nl

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Micromobiliteit, disruptie met grote gevolgen?

Scroll naar boven