Platform Veilig fietsen

Kennisnetwerk SPV

 • Soort:Projecten
 • Datum:31-05-2019
 • Opdrachtgever:Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Contactpersoon:Kennisnetwerkspv@crow.nl
Een kennispunt voor het Strategisch Plan Verkeersveiligheid.
 • Verkeersveiligheid raakt ons allemaal. In een dichtbevolkt land als Nederland is het een grote uitdaging om ervoor te zorgen dat alle weggebruikers veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. De situatie is de laatste jaren verslechterd; het aantal ernstig verkeersgewonden blijft stijgen en ook het aantal verkeersdoden neemt weer toe.

  Om hier wat aan te doen is het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) opgezet.

  De klassieke manier van benadering van verkeersveiligheid werpt minder vruchten af. Daarom is het tijd om verkeersveiligheid vanuit een nieuw perspectief te benaderen en meer structurele aandacht te geven. Niet alleen wanneer er incidenten plaatsvinden, maar continu en gericht op voorkomen in plaats van genezen.

  De nadruk komt te liggen op een proactieve aanpak op basis van risico’s in plaats van een reactieve aanpak op basis van ongevallen. Hiervoor wordt informatie verzameld en geanalyseerd over risico’s die er nu zijn of zich in de nabije toekomst voor kunnen doen. Dit zijn bijvoorbeeld risico’s op basis van infrastructuur (een onveilig kruispunt) of weggebruikers (smartphonegebruik). Met de inschatting van de risico’s kan preventief actie worden ondernomen door de verantwoordelijke organisatie.

  Dit is de ‘risicogestuurde aanpak’. Zo’n nieuwe aanpak vergt kennis. Kennis over waar en met wie ongevallen plaatsvinden. Maar ook wat de belangrijkste oorzaken van deze ongevallen zijn. Met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 slaan overheden de handen ineen om de cultuuromslag richting een risicogestuurde aanpak te maken en deze aanpak vervolgens beter te verankeren in lokaal, regionaal en landelijk beleid.

Relevantie

Scroll naar boven