Platform Veilig fietsen

Welke maatregelen maken fietsinfrastructuur echt veiliger?

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:05-11-2021
Zijn rotondes in de voorrang echt veiliger? En hebben fietsstroken zin? Onderzoek uit binnen- en buitenland naast elkaar gezet.

 • De SWOV deed literatuuronderzoek naar infrastructurele maatregelen die het risico op fietsongevallen verminderen. Men keek daarvoor naar Nederlandse en internationale studies. Die blijken niet altijd tot dezelfde uitkomsten te leiden. Daarnaast is de wetenschappelijk onderbouwing van veiligheidsmaatregelen niet altijd spijkerhard.

  Zo zijn er wel steeds meer aanwijzingen dat fietspaden meer veiligheid bieden dan fietsstroken. Maar fietsstroken bieden volgens recent Nederlands onderzoek geen extra veiligheid ten opzicht van geen fietsvoorzieningen. Uit enkele relatief recente internationale onderzoeken blijkt echter dat fietsstroken wel degelijk de veiligheid verbeteren in vergelijking met geen fietsvoorzieningen.

  Hoewel het aantal onderzoeken beperkt is, lijkt het er op dat bredere fietspaden de veiligheid verbeteren. Parkeren op straat vermindert de fietsveiligheid evenals tramsporen. En ook de aanwezigheid van obstakels zoals palen, bomen en borden binnen twee meter van de fietsenvoorziening, beïnvloedt de fietsveiligheid negatief. Wegverlichting verhoogt de veiligheid.

  Met betrekking tot de veiligheid van rotondes leveren Nederlandse en internationale studies tegengestelde resultaten op. In Nederland is het fietsongevallenrisico op rotondes lager dan op kruispunten. Uit internationale studies blijkt echter dat rotondes de kans op een fietsongeval verhogen in vergelijking met kruispunten.
  In ieder geval zijn rotondes met fietspaden veiliger dan rotondes met fietsstroken of rotondes zonder fietsvoorziening. Tweestrooksrotondes vergroten de kans op een fietsongeval. En rotondes zijn veiliger als voertuigen voorrang hebben.

  Voor een aantal infrastructuurkenmerken is in de literatuur (nog) geen bewijs voor fietsveiligheid gevonden. Zo is er geen extra risico gevonden voor situaties waar voetgangers en fietsers de ruimte delen. En ook wat betreft stoepranden en de staat van het wegdek zijn er geen studies gevonden die het risico op ongevallen aantasten. Ook is geen bewijs gevonden dat de opgeblazen opstelstrook (OFOS) en speciale groenfasen op kruispunten de fietsveiligheid verbeteren.

  De algemene conclusie is volgens de SWOV dat er wel steeds meer bewijs is dat verschillende infrastructuurkenmerken verband houden met fietsveiligheid, maar dat het bewijs nog steeds gebaseerd is op een beperkt aantal onderzoeken en dat het daarbij alleen gaat om de ongevalsfrequentie (niet het risico). Het toenemende aantal ongevallen met fietsers vraagt daarom om meer onderzoek.

Relevantie

Scroll naar boven