Platform Veilig fietsen

Weggebruikers zien graag meer ruimte bij verkeerslichten

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:22-07-2020
Maatregelen als extra opstelruimte en meer groen bij het verkeerslicht zouden fietsers en voetgangers helpen meer afstand te houden. Fietsers opschuiven van het fietspad naar de rijbaan ziet men minder zitten.

 • 20170127_124647_HDR.jpgDat blijkt uit onderzoek van Stichting TeamAlert, de Fietsersbond, ANWB en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Men vroeg 1000 verkeersdeelnemers hoe ze aankijken tegenover het afstand houden in het verkeer. En welke maatregelen op draadvlak kunnen rekenen.
   
  Het algemeen beeld dat daaruit naar voren komt is dat zeven van de tien ondervraagden het belangrijk vinden om anderhalve meter afstand te houden wanneer zij buiten zijn, ook al schat ruim de helft de kans om zelf ziek te worden wanneer zij geen anderhalve meter aanhouden als klein in. Aan de andere kant vrezen ze dat veel anderen de maatregelen die daarvoor genomen worden zullen negeren.
   
  Maar afstand houden op de fiets lukt lang niet altijd, zeggen veel deelnemers, zowel tijdens het passeren (55%) als bij het wachten bij een verkeerslicht (50%). Ongeveer een kwart van de deelnemers (24%) ervaart moeite met afstand houden bij het parkeren van de fiets.
  Ook een groot deel van de voetgangers ervaart moeite met afstand houden, met name terwijl zij wachten bij een voetgangersoversteekplaats (41%), maar ook tijdens het
  passeren van andere voetgangers (34%).
   
  Maatregelen die het rechts lopen stimuleren spreken de meeste mensen wel aan. Men wil er zich wel aan houden, hoewel men ook verwacht dat de meeste anderen dat niet zullen doen.
  Voor het instellen van eenrichtingsverkeer voor de fiets wordt geldt ongeveer hetzelfde. Zeven van de tien ondervraagden kunnen er in meegaan, maar men verwacht niet dat veel anderen dat ook doen.

  Het schuiven met fietspaden - bijvoorbeeld een fietspad dat een voetpad wordt of een (extra) fietsstrook op de rijbaan - wordt minder gewaardeerd. Maar ongeveer een derde geeft zo’n maatregelen een positieve score. Hetzelfde geldt voor het verlagen van de snelheid naar 30 km/uur, opdat fietsers de rijbaan op kunnen.
   
  Het idee om autoverkeer op drukke momenten uit de binnenstad te weren om zo meer ruimte te scheppen voor voetgangers en fietsers, kan op iets meer steun rekenen. Zes van de tien deelnemers aan het onderzoek zien dat wel zitten. Dat geldt ook voor het weren van de auto tijdens het brengen en halen rond scholen.
   
  De meeste steun krijgen maatregelen bij verkeerslichten. Zo zegt driekwart dat extra wachtruime bij verkeerslichten zou helpen om meer afstand te houden. Ook extra groen bij het verkeerslicht zou helpen. Niet alleen is driekwart voor, men verwacht ook dat de meeste anderen zich eraan zullen houden.
   
  Over het algemeen is te zien dat voor de meeste maatregelen een (kleine) meerderheid van de deelnemers positief is ten opzichte van de maatregel, aldus de onderzoekers. Minder steun is er voor het schuiven met de positie van de fietser.

  Dat laatste vraagt in ieder geval om extra aandacht als men invoering van een dergelijke maatregel overweegt. Net zoals het belangrijk is om het vertrouwen in de navolging van maatregelen door medeweggebruikers te vergroten.
   

Relevantie

Scroll naar boven