Draagvlak voor verkeersmaatregelen in verband met het coronavirus

 • Soort:Onderzoeksrapporten
 • Auteur:TeamAlert
 • Uitgever:TeamAlert
 • Datum:22-07-2020
In dit onderzoek is bekeken in hoeverre er draagvlak is voor maatregelen die afstand houden in het verkeer ondersteunen.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • De resultaten van het onderzoek laten zien dat de meerderheid van de deelnemers afstand houden in het verkeer belangrijk vindt. De kans dat een deelnemer zelf of anderen ziek worden wanneer de anderhalve meter afstand niet gewaarborgd kan worden, wordt door de meerderheid van de deelnemers als klein ingeschat. Desondanks vermijdt de meerderheid van de deelnemers drukte, zowel in het algemeen als in verkeerssituaties, zoals drukke fietspaden en wandelroutes.

  Daarnaast laten de resultaten zien dat de meerderheid van de deelnemers in verschillende verkeersituaties moeite ervaart met het houden van anderhalve meter afstand, zoals tijdens het passeren op de fiets en tijdens
  het wachten bij het oversteken op de fiets en te voet. Dit is in mindere mate het geval bij het parkeren van de fiets.

  Over het algemeen heeft de meerderheid van de deelnemers een positieve houding ten opzichte van de maatregelen voor het houden van anderhalve meter afstand in het verkeer. Wanneer deelnemers niet positief ten opzichte van de maatregelen zijn, zijn zij veelal neutraal. Enkel maatregel 3 (tijdelijke verschuiving van de functie van de rijbaan of het fietspad) en maatregel 4 (het verlagen van de snelheid naar 30 km/u) kunnen op minder draagvlak rekenen onder de deelnemers. Bij het invoeren of handhaven van deze maatregelen is het van belang om hier extra aandacht aan te besteden.

  Wanneer er wordt gekeken welke factoren van belang zijn voor het draagvlak ten opzichte van de maatregelen, is er te zien dat de inschatting van het gedrag van anderen een sterke samenhang heeft met het draagvlak voor de maatregelen. Dit geldt ook voor hoe belangrijk deelnemers anderhalve meter afstand houden in het algemeen vinden. Voor het stimuleren van draagvlak voor de verkeersmaatregelen is het daarom van belang om het vertrouwen in de medeweggebruikers en de mate waarin zij de maatregelen opvolgen te vergroten. Daarnaast is het belangrijk om het belang van anderhalve meter afstand houden in het algemeen te blijven benadrukken.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Draagvlak voor verkeersmaatregelen in verband met het coronavirus

Scroll naar boven