Platform Veilig fietsen

Vijf goedkope maatregelen om fietsers vlotter langs het verkeerslicht te leiden

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:01-02-2021
Soms is het alleen een kwestie van een simpele aanpassing in het regelprogramma of van een paar extra lijnen op het wegdek om fietsers vlotter langs het verkeerslicht te helpen.

 • Experts van CROW, het LVMB (Landelijk Verkeersmanagement Beraad), de IVER (Initiatiefgroep verkeerslichtenspecialisten) en DTV Consulants stelden gezamenlijk een lijst op met 87 maatregelen die helpen de afwikkeling van het fietsen én het voetgangersverkeer te verbeteren. De lijst geeft kort weer wat zo’n maatregel inhoudt en geeft ook een indicatie van de invloed op de doorstroming bij verkeerslichten, het effect op de verkeersveiligheid en het effect op het overige verkeer. Ook wordt een indicatie gegeven van de kosten en of een maatregel veel inspanning vraagt om te implementeren. Zo vinden we in de lijst een tamelijk kostbare maatregelen als de DRIP voor fietsers die de snelste route weergeeft of meelopende Led-verlichting langs het fietstspad die aangeeft of groen nog haalbaar is. Maar ook de suggestie om na direct een brugopening de regeling wat aan te passen, zodat fietsfiles kunnen oplossen.

  Alle suggesties zijn te vinden in een spreadsheet waar de scores worden bijgehouden (zie gerelateerde documenten) met apart een introductie van het onderzoek en mogelijke vervolgstappen.
   
  Deze 5 maatregelen staan bovenaan als het gaat om lage kosten en makkelijk te implementeren.
   
  1. Banaan (berm naast opstelruimte verleggen om meer opstelruimte te creëren)
  Door het eiland in de bocht tussen het fietspad en het kruispunt in een banaanvorm te leggen, komt er meer opstelruimte vrij voor de fietser.
   
  2. Een groenrealisatie per cyclus
  Binnen iedere cyclus moet de richting een plek hebben. De groentijd moet afgestemd zijn op de intensiteit op die richting.
   
  3. Frietzak (schuine belijning op oversteek om meer opstelruimte te creëren)
  Op een oversteek met twee richtingen kan de stippellijn in het midden schuin worden gelegd, waardoor er aan beide kanten meer opstelruimte ontstaat. Fietsers rijden met verschillende snelheden weg en gaan daardoor vanzelf weer achter elkaar rijden.
   
  4. Vaste aanvraag
  Door onafhankelijk van detectie iedere cyclus een aanvraag te zetten op een richting, neemt de wachttijd voor die richting waarschijnlijk af. (De kans op onnodig groen geven neemt zeer waarschijnlijk toe.)
   
  5. VRI tijdelijk uitschakelen in rustige periode
  In periodes waar er zeer weinig verkeer op het kruispunt is, kan wachten voor een roodlicht zinloos lijken en tot roodlichtnegaties leiden. Door de VRI uit te schakelen, gaan weggebruikers beter opletten en neemt de veiligheid weer wat toe.

Relevantie

Scroll naar boven