Platform Veilig fietsen

Starterskit Fietsveiligheid: 12 must reads

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:19-01-2021
Wil jij als professional aan de slag met fietsverkeersveiligheid? Met de 12 artikelen in dit overzicht maak je een vliegende start. • In een dichtbevolkt land als Nederland willen we ervoor zorgen dat alle weggebruikers veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Dit gaat niet vanzelf. De situatie is de laatste jaren helaas zelfs verslechterd: het aantal ernstig verkeersgewonden blijft stijgen en de daling van het aantal verkeersdoden stagneert. De meeste verkeersdoden zijn fietsers.

  Gelukkig is er de afgelopen jaren heel veel kennis ontwikkeld met betrekking tot fietsveiligheid. Misschien zelfs wel zo veel dat het voor startende professionals lastig is om te bepalen waar te beginnen met inlezen. Hieronder vind je daarom een selectie van 12 kennisdocumenten (in willekeurige volgorde) waarmee je je snel inleest in het onderwerp.


   

  1. De Staat van de Verkeersveiligheid 2020


  In de Staat van de Verkeersveiligheid analyseert de SWOV formeel vastgestelde statistieken met betrekking tot verkeersveiligheid. De belangrijkste veiligheidsindicatoren zijn hierbij verkeersdoden, ernstig verkeersgewonden en risico’s. Er wordt gekeken naar het afgesloten jaar (2019), de ontwikkeling over de lange termijn en de ontwikkelingen in het nog lopende jaar (2020). Tot slot wordt ook een blik geworpen op de toekomst.

  Meer lezen


   

  2. Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV)
  Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) wil de stagnatie van het aantal verkeerdoden veranderen middels een risicogestuurde aanpak. Het ministerie van IenW, het ministerie van JenV, het Interprovinciaal overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Vervoerregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben een gezamenlijke visie op de aanpak van verkeersveiligheid gepresenteerd in de vorm van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 met als doel: 0 verkeerdoden in 2030.

  Meer lezen


   

  3. Doortrappen  Het aantal fietsende ouderen neemt toe en dus ook het aantal fietsslachtoffers onder ouderen. Inmiddels vallen zeven van de tien fietsdoden onder de leeftijdsgroep 60-plus. Het is de ambitie om de fietsveiligheid van oudere fietsers te verbeteren. Iedereen kan bijdragen aan het veiliger fietsen tot je 100ste: het programma Doortrappen. Deze beknopte brochure voor professionals biedt een introductie op het programma Doortrappen, de methode en met wie je dit gaat uitvoeren.

  Meer lezen


   

  4. Fietsoversteken IN de voorrang  Wat zijn voorwaarden voor oversteekvoorziening waaronder het veilig is om fietsers IN de voorrang over te laten steken? In deze CROW-notitie vind je een uitgebreid antwoord op deze vraag. Het onderzoek gaat over kruispunten tussen stedelijke gebiedsontsluitingswegen met een maximumsnelheid van 50 km/h met 2x1 rijstrook en hoofdfietsroutes. Grijze wegen worden ook (deels) meegenomen.

  Meer lezen


   

  5. Fietsoversteken UIT de voorrang  Wat zijn voorwaarden voor oversteekvoorziening waaronder het veilig is om fietsers UIT de voorrang over te laten steken? In deze discussienotitie van CROW zijn de bevindingen uit een verkennend onderzoek naar oversteken van fietsers bij hoofdfietsroutes die gebiedsontsluitingswegen kruisen (uit de voorrang) opgenomen.

  Meer lezen


   

  6. Risicogestuurd werken: hoe begin je?   Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid(SPV) is een risicogestuurde verkeersveiligheidsaanpak. Een dergelijke aanpak houdt in dat je je niet beperkt tot het oplossen van bestaande verkeersveiligheidsproblemen, maar dat je proactief stuurt om risico’s te verminderen. Deze notitie helpt je bij het beginnen met een risicogestuurde verkeersveiligheidsaanpak.

  Meer lezen


   

  7. Grip op enkelvoudige ongevallen  Uit de ziekenhuisregistratie blijkt dat 60 procent van alle ernstig verkeersgewonden onder fietsers slachtoffer is van een enkelvoudig fietsongeval. Dit is een ongeval waarbij fietsers vallen of tegen een obstakel botsen. De helft van deze enkelvoudige fietsongevallen heeft één of meer aan infrastructuur gerelateerde factoren als (mede)oorzaak. Deze publicatie biedt wegbeheerders inzicht in de omvang van bovenstaande probleem en geeft diverse handvatten om dit probleem aan te pakken en de fietsveiligheid te verbeteren.

  Meer lezen
   

   

  8. Keuzeschema sanering palen op fietspaden  Paaltjes zijn nog altijd een veelvoorkomende oorzaak van enkelvoudige fietsongevallen. Elk jaar worden een paar honderd fietsers in het ziekenhuis opgenomen vanwege een aanrijding met een paaltje. Het betreft vooral ouderen. Dit keuzeschema helpt wegbeheerders met het saneren van zoveel mogelijk paaltjes op de Nederlandsefietspaden. Daarnaast helpt het om locaties met palen die echt noodzakelijk zijn, zo veilig mogelijk vorm te geven. Kortom een must om de fietsveiligheid te verbeteren.

  Meer lezen


   

  9. Lichtvoering fietsers 2019/2020  Om de fietsveiligheid te verbeteren en fietsers beter zichtbaar te maken is de campagne ‘Ik val op!’ in het leven geroepen. De regionale overheden en betrokken maatschappelijke organisaties zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze campagne fietsverlichting. Bekijk dit document voor meer inzicht in de ontwikkeling van het gebruik van fietsverlichting.

  Meer lezen


   

  10. Verkeersveiligheid van trottoirbanden  Het aantal enkelzijdige ongevallen van fietsers door trottoirbanden stijgt. Om de fietsveiligheid te verbeteren is het belangrijk om aandacht te hebben voor de trottoirbanden langs fietspaden en -stroken. Lees alles over Verkeersveiligheid van trottoirbanden.

  Meer lezen


   

  11. Aanbevelingen fiets- en kantstroken  Veel wegbeheerders worstelen met de toepassing van fiets- en kantstroken; ze willen graag iets doen voor de fietser, maar er is weinig ruimte en je wilt de fietsveiligheid zo min mogelijk in gevaar brengen. Om uniformiteit te bieden in diversiteit aan stroken op de Nederlandse wegen, variërend van brede kantstroken, smalle fietssuggestiestroken tot volwaardige fietsstroken, is dit document uitgebracht.

  Meer lezen 


   

  12. Toolkit Permanente Verkeerseducatie  Het is belangrijk om verkeersdeelnemers gedurende hun gehele ‘verkeersleven’ de benodigde kennis, vaardigheden en motivatie bij te brengen voor een veilige deelname aan het verkeer. Dat noemen we ook wel ‘permanente verkeerseducatie’. Voor het beïnvloeden van gedrag en het meten daarvan zijn er verschillende tools beschikbaar. In de Toolkit Verkeerseducatie is hierin door CROW een zorgvuldige selectie gemaakt.

  Meer lezen  In het dossier Starterskit Fietsveiligheid is het volledige overzicht ook terug te vinden

Relevantie

Scroll naar boven