Platform Veilig fietsen

Meer wegbeheerders verwijderen paaltjes

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:08-02-2012

De pilot van het Fietsberaad waarbij Amersfoort en Goes het paaltjesarsenaal kritisch onder de loep nemen vindt ook weerklank bij andere wegbeheerders. Zo is bijvoorbeeld het Waterschap Scheldestromen in Zeeland aangehaakt.


  • Vorig jaar verscheen Fietsberaadpublicatie 19a 'Grip op enkelvoudige ongevallen'. Daarin kwam duidelijk naar voren dat paaltjes op het fietspad een belangrijke reden zijn voor het verontrustend hoge aantal eenzijdige ongevallen onder fietsers. In Amersfoort en Goes werden daarom door IenM en het Fietsberaad pilots opgezet om dit probleem systematisch bij de kop te pakken.
    Ondertussen heeft ook de gemeente Vlissingen besloten het paaltjesbestand door te lichten. En mede op aandrang van de lokale afdeling van de Fietserbond gaat het Waterschap Scheldestromen eveneens een aantal obstakels verwijderen. Het betreft hier paaltjes die waren geplaatst om te voorkomen dat er auto’s op de fietspaden over en onderlangs de duinen gaan rijden. Bij wijze van proef zullen alle obstakels op één locatie weggehaald worden.
    De Fietsersbond afdeling Apeldoorn ging onlangs zelf op pad. De leden bekeken nut en noodzaak van de paaltjes en boden hierover een rapport aan de gemeente aan. Die zegt ermee aan de slag te gaan. En in de gemeente Stede Broes heeft het paaltjesprobleem inmiddels de politieke agenda gehaald. Het CDA in de gemeente zegt zich er sterk voor te gaan maken dat overbodige paaltjes verwijderd zullen worden.

Relevantie

Scroll naar boven