Platform Veilig fietsen

Hernieuwde aandacht voor de veiligheid van fietsers op rotondes

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:17-12-2019
Geen twee rotondes zijn (bijna) hetzelfde. En dat terwijl voorspelbaarheid, eenduidigheid en uniformiteit, belangrijke voorwaarde zijn voor de verkeersveiligheid.

 • rotondes-(1).JPGUniformiteit in de voorrangsregels is ook nog altijd ver te zoeken. Dat blijkt uit onderzoek van DTV Consultants op verzoek van CROW.

  Die constatering leidt er onder meer toe dat het onderwerp opnieuw op de agenda van de Tweede Kamer terecht is gekomen, waar minister Van Nieuwenhuizen in een ‘Verzamelbrief AO Verkeersveiligheid’ de conclusies onder de aandacht brengt.

  Rotondes hebben een positief effect op de verkeersveiligheid. Over het algemeen is een rotonde tot wel vijfmaal veiliger dan een kruispunt, ook voor fietsers, zo schrijft ze. Het is wel zaak dat gemeenten bij het ontwerpen van een rotonde zo dicht mogelijk bij de CROW-richtlijnen en aanbevelingen blijven, aldus de minister.
   
  Daar is alle aanleiding toe. Want uit de DTV-verkenning blijkt dat veel rotondes niet conform CROW richtlijnen zijn aangelegd. Van de 2448 rotondes binnen de bebouwde kom met een vrijliggend fietspad zijn er 749 (31%) waar fietsers op de rotonde geen voorrang hebben. Er zijn ook gemeentes die zowel rotondes hebben met fietsers in de voorrang als rotondes met fietsers uit de voorrang.
   
  Opvallend is dat op rotondes binnen de bebouwde kom met een vrijliggend fietspad met fietsers IN de voorrang in de periode 2015 – 2018 gemiddeld 0,73 fietsongevallen per rotonde zijn geregistreerd. Op rotondes met fietsers UIT de voorrang zijn in vier jaar tijd gemiddeld 0,18 ongevallen per rotonde geregistreerd.

  Daarbij merken de onderzoekers wel op dat fietsers in de voorrang vaker wordt toegepast binnen de bebouwde kom waar de verkeersintensiteiten hoger liggen, hetgeen van invloed kan zijn op het hogere ongevalsrisico. Ook benadrukken ze dat bij fietsers in de voorrang binnen de bebouwde kom toepassing van goede aanvullende maatregelen ook zal leiden tot een gunstiger ongevallenbeeld.
   
  Verder heeft 37 % van de rotondes een tweerichtingsfietspad hetgeen in de CROW richtlijnen ontraden wordt en 17 % een combinatie van één- en tweerichtingsfietspaden rond de rotonde. Ook hier is opvallend dat de rotondes met een tweerichtingsfietspad een lager ongevalscijfer hebben: 0,48 ongeval per rotonde, dan een éénrichtingsfietspad 0,62 ongeval per rotonde.
   
  Van alle enkelstrooksrotondes binnen de bebouwde kom heeft 67% een fietspad rond de rotonde conform CROW richtlijn; 20% heeft een fietsstrook op de rotonde en 13% geen fietsvoorziening

  Uit het onderzoek is ook gebleken is dat hoe groter de straal, hoe minder geregistreerde fietsongevallen (CROW richtlijn 16 meter). Een grotere afstand tussenberm rijbaan fietspad (CROW richtlijn max. 5 a 6 meter) leidt tot meer geregistreerde fietsongevallen.

Relevantie

Scroll naar boven