Platform Veilig fietsen

Fietspaden met een label

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:22-04-2021
Een fietspad met label A is perfect in de ogen van fietsers. Maar een label F betekent dat het fietspad veel te smal is en dat er hoognodig wat moet gebeuren.

 • label_fietspad_l.jpgDe breedte van een fietspad bepaalt in sterke mate de verkeerveiligheid en de tevredenheid van fietsers. En met de komst van nieuwe (elektrische) voertuigen krijg je daar steeds meer mee te maken. CROW-Fietsberaad wil wegbeheerders een steuntje in de rug geven als het gaat om het dimensioneren van fietsvoorzieningen. Want breder is meestal beter, maar er zijn grenzen aan de ruimte en aan de financiële middelen en dus moeten er keuzes worden gemaakt.

  Het voorstel van CROW-Fietsberaad omvat zes label van A tot F.  Bij een label-A fietspad weet je dat de meeste fietsers een rapportcijfer geven boven de 7,7. Bij Een F-fietspad ligt dat onder de 6.

  Aan het voorstel is het nodige onderzoek voorafgegaan. Zo is onder meer gekeken hoe groot de kans is op hinderlijke of gevaarlijke ontmoetingen, want dat bepaalt in hoge mate de tevredenheid van fietsers.
  Vooral ontmoetingen waar brom- of snorfietsen bij betrokken zijn, tellen zwaar mee. Die hebben een sterke negatieve invloed hebben op het oordeel van de fietsers. Uiteraard spelen daarbij ook de intensiteiten een belangrijke rol. Ook spelen factoren mee als het percentage duo-fietsers, het aandeel brede voertuigen en de snelheidsverschillen. En de effectieve fietspadbreedte, afhankelijk van eventuele obstakels in de berm, is eveneens van belang.

  Als je een ‘gemiddeld’ fietspad dat is gebaseerd op de huidige CROW-richtlijnen doorlicht, kom je ongeveer uit op label B. Afhankelijke van de intensiteit en het aandeel brom/snorfietsers hoort daar een breedte bij. Maar de aanbevolen breedtes kunnen flink oplopen bij hogere intensiteiten en aandelen brom/snorfietsers; zeker als het aandeel andere voertuigen (bakfietsen, racefietsers) afwijkt, kom je al snel lager uit. Dit wil overigens niet altijd betekenen dat het fietspad breder moet worden gemaakt. De oplossing kan ook liggen in andere maatregelen, zoals het weren van brom-/snorfietsen.

  Er zijn dus nogal wat zaken waarmee rekening te houden is bij het bepalen van een label voor een fietspad. Daarom is een speciale tool ontwikkeld in de vorm van Excelsheet waar de wegbeheerders al bekende gegevens kan invullen en voor niet-bekende gegevens schattingen worden gemaakt. Daar rolt dan een label uit. De tool is vooral bedoeld voor drukke situaties met een afwijkende verkeersbeeld. Voor de meeste fietspaden kan nog steeds de tabel met CROW-aanbevelingen gebruikt worden, die in het kader van deze studie geactualiseerd is. Uitgangspunt daarbij is het eerder genoemde breedtelabel B. Voor gemiddelde situaties zijn er dan weinig veranderingen in de aanbevolen breedtes.

  Label-waarderingen stellen wegbeheerders in staat om duidelijke prioriteiten te stellen bij het opwaarderen van het fietsnetwerk. Maar het gaat om een prototype van de tool, want de opzet met labels en de rekenmethode is nog in ontwikkeling en CROW-Fietsberaad is dan ook zeer benieuwd naar reactie van wegbeheerders.
   

  De voorstellen voor breedtelabels zijn verwerkt in de "Geactualiseerde aanbeveling voor de breedte van fietspaden 2022"

Relevantie

Scroll naar boven