Platform Veilig fietsen

Fietsen met oortjes, het risico lijkt mee te vallen

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:01-03-2022
Fietsen met oortjes in lijkt niet verstandig. Toch is er niet direct een noodzaak om dat wettelijk te verbieden. Onderzoekers van de universiteit Gent komen tot de conclusie dat de verkeersveiligheid niet in het geding is.

 • oortjes-(1).JPGIn het verleden is het nodige onderzoek gedaan naar de vraag of luisteren naar muziek de detectie van auditieve en visuele signalen belemmert. De conclusie was veelal dat dit wel het geval is. Maar volgens onderzoekers van de universiteit Gent was het tot nu toe onduidelijk in hoeverre muziek invloed heeft op het vermogen van een fietser om gevaarlijke verkeerssituaties te detecteren en te interpreteren.

  Ze voerden daarom een aantal experimenten uit met fietsers. Die kregen videoclips te zien, waarop zich op enig moment een gevaarlijke situatie openbaarde. Een deel van de 37 deelnemers (studenten en medewerkers van de universiteit) kreeg daarbij muziek te horen, met de boodschap dat ze dat zoveel mogelijk moesten negeren. Een andere groep moest juist wel aandachtig luisteren en erg op de tekst letten. De derde groep vormde de controlegroep, en die kregen geen muziek te horen.

  De opvallende conclusie is dat de resultaten geen verschillen in reactiesnelheid, reactietijd of kijkgedrag tussen de groepen lieten zien.

  De onderzoekers lijken er in de publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Ergonomics zelf ook een beetje verbaasd over, temeer omdat eerder onderzoek laat zien dat bestuurders (automobilisten en fietsers) best moeite hebben met het uitvoeren van een extra taak naast de rijtaak. En dat ze bij het luisteren naar muziek andere geluidssignalen vaak niet horen.

  Voor een deel zijn de uitkomsten wellicht te verklaren omdat in het Gentse experiment sprake was van ervaren fietsers. Hoe dan ook, de onderzoekers concluderen dat er nog niet voldoende bewijs is om het luisteren van muziek onder het fietsen te verbieden.

Relevantie

Scroll naar boven