Platform Veilig fietsen

Deelfiets en congestieheffing leidden tot meer fietsslachtoffers in Londen

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:18-10-2021
De introductie van de deelfiets in Londen leidde tot een forse toename van het aantal fietsongevallen.

  • Tot nu toe werd bij de deelfiets door onderzoekers vooral gekeken naar de gevolgen op het reisgedrag en veranderingen in de modal-split. Het nieuwe onderzoek, dat is gepubliceerd in Travel Behaviour and Society [niet open acces] richtte zich echter op de effecten op het aantal fietsongevallen direct na invoering van het London Cycle Hire scheme in 2010. Een wetenschappelijk instituut [niet open access] uit Hong Kong liet een speciale analysetechniek los op de cijfers van toen.

    De resultaten zijn nogal spectaculair, hoewel je natuurlijk in ogenschouw moet nemen dat de fietscultuur en infrastructuur in Londen beperkingen kent. Maar de resultaten gaven aan dat het aantal fietsongevallen toenam met 37,7%. Het aantal ongevallen met licht letsel nam toe met 31,8%.

    Ook becijferde men de effecten van invoering van de congestieheffing in Londen. Het totaal aantal fietsongevallen steeg verder tot 59,1%, de letselongevallen namen toe tot 57,8%. De extra stijging kan het gevolg zijn van het toegenomen fietsgebruik door vanwege de beperkingen die aan het autoverkeer zijn opgelegd, zo veronderstelt men.

    Harde conclusies trekken de onderzoekers niet. Wel stellen ze dat dergelijke cijfers moeten worden meegenomen als men de balans zoekt tussen milieuvoordeel, lichamelijke gezondheid, verkeersveiligheid en maatschappelijke impact van dergelijke maatregelen. Maar bovenal dat de cijfers de noodzaak laten zien om de veiligheid van het fietsnetwerk te verbeteren.

Relevantie

Scroll naar boven