Platform Veilig fietsen

De 30 km-zone 2.0: Fix the Mix!

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:10-12-2018
Fietspaden zijn onmisbaar op drukke verbindingswegen. Voor de lokale wegen in centra, woonkernen en woonwijken is ooit de 30 km-zone bedacht. Maar volgens het Vlaamse Fietsberaad zijn dergelijke concepten sterk verwaterd en gaat het allemaal erg traag en met weinig slagkracht. Met Fix the Mix moet de fietsvriendelijke wijk een nieuwe impuls krijgen.

 • fixthemix2.JPGFix the Mix kan gezien worden als een visie op de 30 km-zone anno 2018. Een MIX-wijk is een wijk binnen de bebouwde kom waar het prettig en veilig fietsen is zonder fietspaden. Dat kan een zuivere woonwijk zijn, een meer gemengde wijk of een stadscentrum of dorpskern, aldus het rapport dat het Vlaamse Fietsberaad hierover uitbracht samen met het Nederlands/Vlaamse adviesbureau TRIDÉE.

  Inhoudelijk onderscheidt Fix the Mix zich vooral door actuele thema’s als milieu, duurzaamheid en vervoersarmoede in te brengen. En door een andere aanpak om draagvlak voor de inrichting van 30-km gebieden onder de bevolking te verkrijgen en door meer samenwerking te zoeken met andere beleidsterreinen.

  Verkeerskundige wordt de basis net als bij 30 km/u zones gelegd met een circulatieplan en een zone 30 op wijkniveau. Specifiek voor veel Vlaamse steden zijn de doorgaande wegen die dwars door dorpskernen lopen. Dan moeten keuzes worden gemaakt: ofwel men behoudt de doorgaande route vormt zo’n hij de scheiding tussen MIX-wijken aan weerszijden, ofwel de doorgaande weg krijgt plaatselijk een gemengd verblijfskarakter en gaat hij op in een grote MIX-wijk.

  Het autoverkeer in een MIX-wijk is beperkt tot verkeer dat zijn herkomst of bestemming heeft in de wijk en een MIX-wijk is een 30km/h-zone. Zwaar verkeer en bussen wordt liefst geweerd.

  Een MIX-wijk is ‘Leesbaar fietsbaar’. De fietser voelt spontaan dat hij in de MIX-wijk welkom is en geniet van een optimale en vrije routekeuze. Hij kan overal door, ook waar autoverkeer moet omrijden. Belangrijke fietsroutes zijn als fietsstraat uitgevoerd. De straten nodigen uit tot vertragen, verblijven en er tijd doorbrengen, meer dan alleen zich zo snel mogelijk verplaatsen. Verder zijn er zo veel mogelijk erfinrichtingen en shared space concepten, waar de ruimte niet is gesegmenteerd en gebruikers de ruimte delen.

  De ruimtelijke ordening maakt MIX-wijken zo min mogelijk auto-afhankelijk. Lokale functies zijn snel en vlot te voet en met de fiets te bereiken. In MIX-wijken geldt de 10 minutenregel: bewoners vinden er de belangrijkste dagelijkse voorzieningen op maximaal 10 minuten wandelen (ongeveer 600m) of 10 minuten fietsen (2km).
  Een MIX-wijk is niet alleen fietsbaar binnen de wijk. Hij wordt ook doorkruist door doorgaande fietsroutes: veilige en aantrekkelijke verbindingen met grotere polen buiten de wijk of met snelfietsroutes. En een MIX-wijk biedt in zijn nabijheid toegang tot een volwaardig openbaar-vervoeraanbod binnen wandel- en fietsafstand, met voldoende en goed uitgeruste fietsenstallingen. Parkeren is maximaal buiten de openbare weg georganiseerd, ofwel gegroepeerd op wandelafstand van de bestemmingen.

  De MIX-visie is bedoeld om bestaande wijken te toetsen aan het streefbeeld om tot maatregelen te komen om dit beeld zo dicht mogelijk te benaderen. Op mobiliteitsvlak maar zeker ook met een brede en integrale aanpak in diverse beleidsdomeinen. Bij nieuwe ruimtelijke projecten kan het concept als vertrekpunt dienen.

  De voordelen van een MIX-wijk zijn legio, zo benadruk het rapport. Ze zijn verkeersveilig en duurzaam. Meer kinderen, ouderen en mensen met mobiliteitsbeperkingen kunnen zich autonoom verplaatsen. Er is minder drukte, minder lawaai, minder vervuiling, minder stress.

  Het rapport gaat uitgebreid in hoe dergelijke concepten geïntroduceerd kunnen worden. Belangrijk is om te komen met een goed uitlegbare en begrijpelijke samenhangende aanpak en om via een participatieproces op zoek te gaan naar draagvlak. Het is daarbij belangrijk om goed inzicht te hebben in de weerstanden. ‘Niet door ze te bekijken als losse weerstanden en daar telkens een tegenargument voor te bedenken om te pogen argumenteren. Wel door te snappen uit welke visie, uit welke logica en uit welke emoties ze voortkomen en daar consequent de MIX-logica tegenover te plaatsen.’

  Foto: Stefan Dewickere
   

Relevantie

Scroll naar boven