Platform Veilig fietsen

Corona en mobiliteit: voorkom vooral dat mensen langere tijd dicht bij elkaar staan

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:18-03-2021
Voorlopig hebben we nog te maken met beperkende maatregelen als gevolg van de COVID-19 pandemie. Dat geldt ook voor de stedelijke mobiliteit. Ondertussen hebben we daarover het nodige geleerd. Bijvoorbeeld dat het vooral zaak is om te voorkomen dat mensen lange tijd dicht bij elkaar staan in winkelstraten, bij scholen, oversteekplaatsen en in recreatiegebieden.

 • vri_fiets-(1).jpgDe handreiking ‘Stedelijke mobiliteit ten tijde van COVID-19 voor gemeenten’  die CROW-Fietsberaad, Tour de Force, Platform Ruimte voor Lopen en GNMI al kort na het begin van de crisis uitbrachten is daarom nog eens geactualiseerd.

  In winkelstraten is het nu bijvoorbeeld onder meer zaak dat wachtrijen voor winkels in goede banen worden geleid met linten en sticker borden. Het liefst dicht langs de gevel en zonodig met inzet van begeleiders. In de gemeente Delft heeft men om die reden bijvoorbeeld tijdelijk reclameborden op straat verboden. Elders zijn ook fietsparkeerplekken ergens anders gesitueerd of het fietsvlonder-concept doorgevoerd, waarbij een autoparkeerplaats wordt ingeruild voor fietsparkeerplekken. Speciale aandacht moet uitgaan naar situaties waarin de horeca extra ruimte voor terrassen wordt geboden. Er moet bijvoorbeeld voldoende ruimte zijn voor voetgangers en fietsers om het terras te passeren.

  Rond scholen is de Schoolstraat een goede maatregel. Dit geldt om meerdere redenen, maar ook als het gaat om Corona. Waar men nog niet zover kan gaan, zou men vooral ouders gelegenheid moeten bieden om op enige afstand van de school afscheid te nemen van de kinderen die het laatste stukje naar school gaan lopen.

  Op plaatsen waar veel voetgangers of fietsers tegelijkertijd een rijbaan moeten oversteken en waar het vaak voorkomt dat er gewacht moet worden terwijl er onvoldoende ruimte is voor een onderlinge afstand van 1,5 meter is sprake van potentieel besmettingsgevaar. Als de cyclustijd bij verkeerslichten langer is dan 1 minuut verdient dit zeker aandacht. Tijdelijk infrastructurele aanpassingen zijn ook denkbaar, zoals bijvoorbeeld het vergroten van opstelruimte.

  In recreatiegebieden nemen de risico’s vooral bij mooi weer toe. Het is dus zaak om vooraf al plannen te maken. Communicatie speelt hierbij een belangrijke rol, over alternatieve recreatiemogelijkheden en mogelijkheden om fietsend of lopend een recreatiegebied te bereiken. Maatregelen op de locaties zijn ook denkbaar. In verschillende parken in Nederland zijn cirkels aangebracht om ervoor te zorgen dat bezoekers met voldoende afstand van elkaar kunnen zitten op het gras.

  Beheerders van auto- en fietsparkeergelegenheden kunnen verschillende maatregelen nemen om het infectierisico te beperken. Voor de parkeergarages of parkeerterreinen voor auto’s ligt de focus met name op plekken waar wachtrijvorming kan ontstaan, zoals bij betaalautomaten, liften en trappen. Maar het kan ook aan de orde zijn bij fietsenstallingen, bijvoorbeeld indien men bij de ingang moet  in- of uitchecken. Wellicht is het tijdelijk afschaffen van betalen of van in- en uitchecken een optie.

  Er zijn in de notitie nog vele tientallen suggesties te vinden om het leven in Corona-tijd net wat aangenamer en vooral veiliger te maken.

Relevantie

Scroll naar boven