Platform Veilig fietsen

CROW-Fietsberaad publiceert aanbevelingen fietsrotondes

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:25-01-2024
Eind januari 2024 is de Fietsberaadnotitie Inrichtingsaanbevelingen voor fietsrotondes verschenen. De aanbevelingen hebben als doel bij te dragen aan een eenduidig en herkenbaar ontwerp van fietsrotondes en zijn gebaseerd op de praktijkkennis die is opgedaan met deze relatief nieuwe vorm van fietsinfrastructuur.

 • Een fietsrotonde is een kruispuntvorm die men kan toepassen waar een hoofdfietsroute een gebiedsontsluitingsweg kruist. Het fietsverkeer heeft voorrang en het fietspad is ontworpen als een rotonde. Voor het gemotoriseerd verkeer heeft het kruispunt een andere vorm, men kan hier bijvoorbeeld alleen rechtdoor rijden. De fietsrotonde biedt een betere doorstroming voor het fietsverkeer dan bij een kruispunt met verkeerslichten, terwijl de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer beperkt wordt aangetast.
   
  Herkenbaarheid
  Er zijn sinds de eerste fietsrotonde in Zwolle in 2013 verschillende fietsrotondes toegepast in de praktijk. Uit ervaringen daarmee is gebleken dat verschillen in de vormgeving en het ontbreken van een eenduidig ontwerp ertoe kunnen leiden dat verkeersdeelnemers de situatie op de fietsrotonde niet goed begrijpen. Met de inrichtingsaanbevelingen van CROW-Fietsberaad kunnen lokale wegbeheerders en ontwerpers een goede afweging maken of een fietsrotonde een geschikte oplossing is en hoe ze deze rotonde zo herkenbaar en verkeersveilig mogelijk kunnen inrichten. De aanbevelingen maken onderscheid tussen twee type fietsrotondes: de rotondevariant en de gebogen variant. 
   

  Figuur: varianten fietsrotondes (Bron: CROW)
   
  Voor en nadelen
  Voordelen aan de fietsrotonde zijn bijvoorbeeld dat er minder ruimte nodig is dan bij een volledige rotonde en dat men tegelijk een veilige oversteek voor voetgangers kan realiseren. Nadelen zijn dat deze kruispuntvorm vaak onbekend is bij de verkeersdeelnemers, dat fietsers op de rotonde voor vrachtverkeer en bussen moeilijk zichtbaar zijn en dat er tijdens spitsuren bij een doorgaande fietsstroom congestie ontstaat voor het gemotoriseerd verkeer. De fietsrotonde is daarom vooral geschikt om toe te passen op kruisingen met relatief rustige gebiedsontsluitingswegen met weinig zwaar verkeer.
   
  Achtergrond
  De nieuwe Fietsberaadnotitie is een aanvulling op de CROW-richtlijnen Eenheid in rotondes en Fietsoversteken op rotondes. De aanbevelingen zijn samengesteld op basis van literatuuronderzoek, evaluatiestudies, expertise en ervaringen van gemeenten en adviesbureaus, workshops met adviseurs en ontwerpers en observaties bij verschillende fietsrotondes in Nederland.
   
  Kenniscafé Fietsrotondes
  Op donderdag 14 maart organiseert CROW een online kenniscafé over fietsrotondes, je kunt je hier aanmelden voor deze bijeenkomst.
   

Relevantie

Scroll naar boven