Inrichtingsaanbevelingen voor fietsrotondes (Fietsberaadnotitie)

 • Soort:Aanbevelingen & Richtlijnen
 • Auteur:Erwin Reienga & Martin van Oosten (Arup) Stan Wolters & Hillie Talens (CROW-Fietsberaad)
 • Uitgever:CROW-Fietsberaad
 • Datum:25-01-2024
Deze Fietsberaadnotitie biedt inrichtingsaanbevelingen voor het ontwerp van fietsrotondes. Deze aanbevelingen moeten als hulpmiddel fungeren voor nieuwe toepassingen van fietsrotondes en bijdragen aan eenduidigheid.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • In deze notitie worden inrichtingsaanbevelingen voor het ontwerp van fietsrotondes gepresenteerd. De inrichtingsaanbevelingen zijn bedoeld voor lokale overheden en weg-ontwerpers, die aan de slag gaan met het verbeteren van fietsvoorzieningen en een fietsrotonde als optie zien om dit doel te bereiken.

  Voor deze notitie is met name gekeken naar bestaande fietsrotondes en naar de keuzes en afwegingen die aan de basis hebben gelegen voor de aanleg ervan. Daarnaast wordt ook de verkeersveiligheid (in het bijzonder die van de voorrangsregeling van fietsers) en het standpunt om meer prioriteit te geven aan fietsers binnen de bebouwde kom als uitgangspunten meegenomen. Dit zijn immers belangrijke thema’s en vraagstukken, die op dit moment bij veel (lokale) overheden en wegontwerpers spelen. De inrichtingsaanbevelingen voor fietsrotondes gaan niet zozeer over het wijzigen van de bestaande richtlijnen zoals de richtlijnen voor traditionele rotondes. Hiervoor zijn namelijk in 1998 eenduidige aanbevelingen verschenen in de CROW-publicatie 126 ‘Eenheid in rotondes’ en aanvullend de CROW-publicatie 126a ‘Fietsoversteken op rotondes’ in 2002. Hierin zijn aanbevelingen voor de inrichting en uitrusting van rotondes beschreven. In deze Fiets-beraadnotitie wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de principes van deze voorgaande CROW-richtlijnen en publicaties en is het vooral de insteek om aanvullende aanbevelingen mee te geven, die specifiek gelden voor de aanleg van een fietsrotonde.
  Deze notitie geeft antwoord op de volgende vragen:
  1. Wat is een fietsrotonde?
  2. Op welke plek in het netwerk voor de fiets en voor het gemotoriseerde verkeer is een fietsrotonde een geschikte kruispuntvorm?
  3. Wat zijn de gevolgen van een fietsrotonde voor de verkeersstromen in het netwerk?
  4. Aan welke ontwerpmaten moet een fietsrotonde voldoen en wanneer is sprake van een veilig ingerichte, herkenbare fietsrotonde?
  5. Wat is de juiste aankleding (onder andere bebakening, markering, vormgeving van het middeneiland) van een fietsrotonde?
  De inrichtingsaanbevelingen voor fietsrotondes zijn tot stand gekomen op basis van:
  • literatuuronderzoek,
  • evaluatiestudies,
  • de expertise en ervaringen van gemeenten, die een fietsrotonde hebben aangelegd,
  • adviesbureaus met kennis van het ontwerpen van fietsrotondes,
  • workshops met adviseurs en ontwerpers en
  • observaties bij verschillende fietsrotondes door het land.
  Dit alles heeft tot een zo compleet mogelijk beeld van de huidige fietsrotondes geleid. Op basis hiervan zijn aanbevelingen voor nieuwe fietsrotondes gemaakt.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Inrichtingsaanbevelingen voor fietsrotondes (Fietsberaadnotitie)

Scroll naar boven