Platform Veilig fietsen

Bliksemsnelle baan slaat nog niet aan

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:14-12-2020
Vorige maand is de ‘bliksemsnelle baan’ getest: een blauwe inhaalbaan op het fietspad langs de N225 tussen Doorn en Leersum. Erg veel effect lijkt het niet te hebben, zo valt uit een eerste evaluatie van de pilot af te leiden.

 • baan-(1).jpgDe inhaalbaan is een pilot op het Fietspad van de Toekomst, waarmee de provincie Utrecht te weten wilde komen of fietsers de inhaalbaan als een mogelijke oplossing ervaren voor steeds drukkere fietspaden met toenemende snelheidsverschillen onderling.

  Gedurende vier weken konden fietsers hun ervaringen delen en is de positie van de fietser op het fietspad gemeten.

  Het blauwe fietspad viel op in de bosrijke omgeving. 222 fietsers vulden de enquête in en gaven via de website van het Fietspad van de Toekomst hun mening.Veel mensen die de enquête hebben ingevuld ervaren het fietspad als te smal voor een inhaalbaan en dat er met de baan de indruk werd gewekt dat de snelle fietser voorrang zou krijgen. Daartegenover gaf een kleinere groep aan dat er meer ruimte werd gecreëerd om in te halen of ingehaald te worden. Daarnaast waren de reacties op de kleur van het fietspad wisselend. Waar de één de signalerende werking prees, vond de ander het niet passen in de bosrijke omgeving.

  Naast de enquête heeft KWS Infra– die het idee introduceerde - ook gemeten of de plek van de fietsers op het fietspad veranderde door de blauwe baan. De metingen lieten zien dat het gedrag van fietsers in groepjes door de baan nauwelijks veranderde. De fietsers bleven even vaak naast elkaar fietsen, in plaats van dat ze achter elkaar gingen fietsen. Het fietsgedrag van de fietsers die alleen fietsten veranderde wel, zij fietsten zo’n tien centimeter meer richting de berm. Hierdoor werd de volledige breedte van het fietspad beter benut en ontstond er ruimte in het midden om beter te kunnen inhalen.

  Of de bliksemsnelle baan succesvol is, dat wil zeggen of rustige en snelle fietsers elkaar daadwerkelijk comfortabeler passeren, is moeilijk te zeggen, aldus concludeert KWS. In ieder geval zou een volgende proef op een breder fietspad moeten plaatshebben. Door de gevallen herfstbladeren zou het fietspad eigenlijk te smal geworden zijn, wat de werking van het fietspad en daarmee het experiment negatief kan hebben beïnvloed.

  Tineke de Jong-Mateboer, projectleider van het Fietspad van de Toekomst is van mening dat het probleem van smalle fietspaden met een toenemend aantal fietsers met toenemende onderlinge snelheidsverschillen zich met markering om fietsers te geleiden niet echt laat oplossen. De oplossing zou toch eerder gezocht moeten worden in het verbreden van het fietspad.

Relevantie

Scroll naar boven