Platform Veilig fietsen

Berlijn en Budapest richten tijdelijke fietsstroken in vanwege Corona-crises

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:09-04-2020
Zowel in Berlijn als in Budapest zijn tijdelijke fietsstroken ingericht om de inwoners een veilig alternatief te bieden om te reizen tijdens de Coronacrisis.

 • Ook in de Hongaarse hoofdstad is het verkeer drastisch afgenomen door de Corona-maatregelen. Op een aantal buslijnen liep het aantal passagiers terug met bijna 90 procent. Het autoverkeer liep met de helft terug. Door de situatie zoeken veel mensen naar reismogelijkheden waarbij ze zo min mogelijk in contact komen met anderen, aldus de Bulgaarse overheid. Hierdoor, en door een forse prijsverlaging van de MOL Biboi, de deelfiets in Budapest, is het fietsverkeer al aanzienlijk toegenomen.

  Om fietsers meer ruimte te geven, zijn op enkele plaatsen tijdelijk fietsstroken aangelegd aan de randen van meerstrookswegen. Omdat het autoverkeer is afgenomen, leidt dit niet tot opstoppingen. Naar verwachting blijven de stroken liggen tot september. Niet uitgesloten is dat op sommige locaties de stroken worden omgezet in permanente fietsvoorzieningen.berlijn-(1).jpg

  Ook in Berlijn bedacht men dat er door de huidige omstandigheden ruimte ontstaat voor nieuwe fietsverbindingen. Men startte met de aanleg van twee pilotprojecten, maar inmiddels zijn op meer plaatsen in de stad nieuwe tijdelijke fietsstroken verschenen.

  ‘Tussen het idee en de realisatie van de eerste twee nieuwe fietsstroken lagen drie dagen. Dat is 500 maal zo snel als gebruikelijk’, merkt der Tagesspiegel wat cynisch op. De gemeentelijke dienst voor Umwelt, Verkehr und Klimschutz in Belijn tekent daarbij wel aan dat de tijdelijke stroken vooral op locatie liggen waar al permanente fietsvoorzieningen in de pijplijn zitten.

  Ook in Berlijn worden de rechter autostroken ingeruild voor fietsstroken, gebruikmakend van gele strepen en pictogrammen op het wegdek. Verder realiseert men op die manier ook ‘opgeblazen fietsstroken’ voor verkeerslichten, waardoor fietsers ook daar meer afstand tot elkaar kunnen houden.

  In Wenen kiest men voor  het omvormen van straten tot shared space-achtige gebieden. Vooral als er smalle stoepen zijn, een hoge bevolkingsdichtheid en weinig groen in de buurt is het voetgangers nu toegestaan daar op de rijbaan te lopen en zo afstand tot elkaar te houden. Voor automobilisten die er persé moeten zijn, geldt een maximumsnelheid van 20 km/uur.

  Foto: Berlin.de/ SenUVK / Broytman

Relevantie

Scroll naar boven