Sporten we minder omdat we toch al fietsen?

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:13-06-2019
Fietsen is gezond, valt in elke mobiliteitsnota te lezen. Maar in welke mate? Of is het misschien zo dat fietsers minder naar de sportschool gaan?

 • De relatie tussen actief reizen - fietsen en lopen - en gezondheid is nog niet goed onderzocht, stelt Marc Kaelani, tot voor kort onderzoeker bij de TU Delft (inmiddels werkzaam bij BAM Infra) in het Tijdschrift Vervoerswetenschap. ‘Daarbij bestaan er redenen om te geloven dat de relatie tussen actief reizen en gezondheid complexer is dan wordt gedacht.’

  Reden om te onderzoeken of actief reizen inderdaad fysieke activiteit substitueert. Ofwel, kiest iemand die naar het werk fietst er wellicht voor om dan ’s avonds niet te gaan fitnessen? Andere vraag is of de mate van actief reizen niet alleen de mate van gezondheid beïnvloedt, maar de mate van gezondheid ook de mate van actief reizen?

  Om daar achter te komen gebruikte Kaelani data afkomstig uit het LISS-Panel (een database met sociale gegevens van huishoudens en personen) en vergeleek 2013 met 2014. Het ‘actief reizen’ werd gemeten aan de hand van het aantal kilometer dat gemiddeld per week is gereisd, lopend of met de fiets. 'Vrijetijd fysieke activiteit' is gemeten aan de hand van het aantal uur dat per week aan sport is besteed. Daarbij is de BMI van personen berekend met de formule gewicht/lengte en mentale gezondheid is gemeten met behulp van een ‘mentale gezondheid index’.

  Het eerste wat uit de exercitie naar voren komt is dat actief reizen in 2013 geen negatief, maar juist een positief effect heeft op sporten in de vrije tijd in 2014. Anders gezegd: fietsers en wandelaars gaan eerder meer sporten dan minder.

  Dan de vraag wat de relatie is tussen actief reizen en gezondheid. Laat het verloop van de BMI of van de mentale gezondheid van mensen bijvoorbeeld zien dat ze baat hebben bij het fietsen? Het antwoord is volgens Kaelani: nee. En dat is opvallend, want in de meeste onderzoeken gaat de gezondheid van fietsers er meetbaar op vooruit.
  Een verklaring voor de verschillende uitkomsten zou volgens de onderzoeker kunnen zijn dat de onderzoeksperiode, met twee meetpunten met twee jaar ertussen, tekort kan zijn om effecten te kunnen vaststellen. Sommige onderzoeken die wel een verband laten zien bestrijken een periode van tien of meer jaar.

  Al met al laat het onderzoek volgens Kaelani in ieder geval wel zien dat de extra effecten van actief reizen en fysieke activiteit zouden moeten worden meegenomen bij het schatten van de gezondheidseffecten van actief reizen, bijvoorbeeld in MKBA’s.

 • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Sporten we minder omdat we toch al fietsen?

No data found
Scroll naar boven