Causaliteit of correlatie

Causaliteit of correlatie. Jammer dat ook dit onderzoek - tenminste voor zover te beoordelen uit dit artikel - deze twee zaken omdraait. Dat meer fietsen en meer sporten samen gaan wil nog niet zeggen dat het een het andere stimuleert. Het kan heel goed zijn dat een innerlijke motivatie om bezig te zijn het een zowel als het andere bevordert. Hetzelfde geldt voor gezondheid en fietsen/actief reizen. Ben je gezond omdat je fietst? Of fiets je omdat je gezond bent? Uit dit onderzoek is dat in ieder geval niet te halen. Daarvoor heb je nodig dat mensen die eerst niet en later wel gaan fietsen een meetbare verbetering in de gezondheid laten zien en wel in die volgorde: eerst gaan fietsen en dan gezonder worden. Kortom, een onderzoek dat op deze manier erg weinig toevoegt.
Scroll naar boven