Met ingang van 1 juli 2019 bellen op de fiets verboden

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:25-09-2018
Minister ‎Cora van Nieuwenhuizen heeft een besluit tot wijziging van het RVV aan de Tweede Kamer voorgelegd waardoor bellen op de fiets per 1 juni volgende jaar verboden wordt.

Het besluit houdt in dat artikel 61a van het RVV 1990 gewijzigd wordt zodat het voortaan voor iedereen die een voertuig bestuurt, dus ook voor fietsers, trambestuurders en bestuurders van alle gehandicaptenvoertuigen, verboden is om tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat, zoals een mobiele telefoon vast te houden.

Het verbod om te bellen achter het stuur van een auto gold al sinds 2020. Destijds is er niet voor gekozen om dit verbod ook voor fietsers te laten gelden. ‘De reden daarvoor was dat zij gezien hun geringe snelheid en geringe massa, minder risico op ongelukken veroorzaken in het verkeer. Sinds die tijd zijn aard (sociale media) en omvang (marktpenetratie smartphones en databundels) van het telefoongebruik op de fiets enorm veranderd. Verder is het op fietspaden veel drukker geworden en zijn de snelheidsverschillen onder andere door de opkomst van de elektrische fiets er toegenomen. Fietsers die met hun telefoon bezig zijn lopen een groter risico op een ongeval’, aldus van Nieuwenhuizen in een toelichting op het besluit.’

Het verbod beperkt zich tot die gevallen waarin daadwerkelijk het voertuig wordt bestuurd. Wie met de fiets stilstaat mag dus wel handmatig gebruik maken van een mobiele telefoon. Dit is conform het verbod zoals dat tot nu toe bestond voor gebruik in en op gemotoriseerde voertuigen.

Uit onderzoek blijkt overigens niet dat er op dit moment veel fietsers ernstig gewond raken of overlijden door telefoongebruik op de fiets, zo schrijft de minister verder. ‘Maar elk door appen of bellen op de fiets veroorzaakt ongeval is er een te veel. Omwille van de duidelijkheid en de consistentie komt er daarom een algemeen verbod voor bestuurders om tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat vast te houden.’

De Politie en het Openbaar Ministerie hebben informeel aangegeven dat dit verbod handhaafbaar is, stelt de minister tenslotte.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Met ingang van 1 juli 2019 bellen op de fiets verboden

Scroll naar boven