Het Safety in Numbers effect bestaat echt

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:13-06-2016

Als het aantal fietsers op de weg toeneemt, neemt het risico op een ongeval of bijna-ongeval voor de individuele fietser af. Dat wordt aangeduid als het Safety in Numbers effect. In Scandinavië heeft men onderzocht of dit effect wetenschappelijk is te onderbouwen.


Het Noorse Institute of Transport Economics deed dit door gebruik te maken van de seizoenswisseling. Ieder voorjaar neemt het aantal fietsers in de Scandinavische landen enorm toe.

Door het aantal ongevallen en bijna-ongevallen in april, juni en september te registreren op dezelfde locaties, kon het effect van een toename van het aantal fietsers los van andere factoren worden bekeken.

De registratie gebeurde middels videobeelden en enquêtes onder autobestuurders, fietsers en voetgangers. De onderzoeken vonden plaats in verschillende steden in Noorwegen, Zweden en Denemarken.

De onderzoekers concentreerden zich daarbij op de vraag of fietsers, automobilisten en voetgangers elkaar vaker of minder vaak opmerkten of vaker of minder vaak door elkaar werden verrast naarmate de aantallen toenemen.

Daarbij bleek dat fietsers inderdaad beter werden opgemerkt door automobilisten in de maanden juni en september, dan bij de start van het fietsseizoen in april. Voor andere ontmoetingen (bv. voetganger met fietser) gold dit in mindere mate of varieerden de resultaten door het seizoen heen. Ook de verassingsfactor bleek minder sterk aantoonbaar.

De conclusie van de onderzoekers is dat fietsers blijkens dit onderzoek ieder geval profiteren van een kort durend Safety in Numbers effect. Maar ze trekken het in de eindconclusie van het rapport nog breder door. ‘Er is behoorlijk sterk bewijs voor het Safety in Numbers effect als andere weggebruikers (voornamelijk automobilisten) meer op fietsers moeten rekenen (bewust of onbewust), doordat er meer fietsers op de weg zijn.’

Overigens varieerden de resultaten van land tot land. Volgens de onderzoeker kan dit mogelijk worden toegeschreven aan verschillen in infrastructuur en verschillen in verkeersmentaliteit. Maar het is nog onduidelijk waar het precies in zit, want op sommige aspecten scoorden de Noren beter, op andere de Zweden of de Denen. Wel houden Denen zich volgens de onderzoekers beter aan de verkeersregels dan Zweden en Noren.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Het Safety in Numbers effect bestaat echt

Scroll naar boven