Fietsstroken de maat genomen

 • Soort:Artikelen Fietsverkeer
 • Auteur:Fietsberaad
 • Uitgever:Fietsverkeer 37
 • Datum:08-12-2015

Vrijliggende fietspaden bieden fietsers de meeste veiligheid en comfort.&Maar vaak ontbreekt daarvoor de benodigde ruimte. Fietsstroken zijn&dan een ‘next best&' oplossing. Onderzoek van CROW-Fietsberaad&maakt duidelijk hoe je die zo goed mogelijk inpast.

&


 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • CROW-Fietsberaad deed uitgebreid veldonderzoek. Dat gebeurde aan de hand van videobeelden van bestaande situaties en enquêtes onder fietsers. In totaal 23 locaties met fietsstroken zijn onder de loep genomen. Het ging daarbij om erftoegangswegen en zogenaamde grijze wegen met een totale verhardingsbreedte tussen de 480 en 950 cm.

  Daarbij werd duidelijk dat de ruimte die fietsers nemen sterk samenhangt met de aanwezigheid van autoverkeer. Is er geen auto in de buurt, dan gebruikt een fietspaar gemiddeld 190 cm. Een comfortabele situatie, waar fietsers de voorkeur aangeven. Als het fietspaar wordt ingehaald door een auto, dan schuiven zowel de linker als de rechter fietser iets op naar de stoeprand. Komt er daarnaast ook nog een auto uit de tegenovergestelde richting, dan schuift alles nog een stukje naar rechts. Het harmonica-effect, waarbij de onderlinge afstanden tussen autofiets, fiets-fiets en fiets-stoep steeds kleiner worden. Bredere fietsstroken doen dit harmonicaeffect voor een deel te niet.

  Lange tijd was 150 cm de aanbevolen minimumbreedte voor fietsstroken. In de eerde ruitgebrachte discussienota werd dit iets opgerekt tot 170 cm. Dit was gebaseerd op de wens dat twee fietsers naast elkaar op de strook moeten passen. Uit het onderzoek blijkt dat zelfs deze 170 cm aan de krappe kant. Als fietsers de mogelijkheid hebben, nemen ze meer ruimte om een veiliger afstand tot de stoeprand en elkaar te kunnen aanhouden. Alleen als het echt moet vanwege passerende auto’s, schikken fietsparen zich op een strook van 170 cm. de aanbevelingen is daarom 170 cm wel als minimummaat overeind gebleven voor de krapste situaties. Maar als de ruimte het enigszins toelaat, is een bredere strook wenselijk.

  Op gebiedsontsluitingswegen is naast de minimum strookbreedte van 170 cm altijd een schrikstrook van 50 cm nodig aan de linkerzijde van de strook. Zo wordt voorkomen dat (vracht-)auto’s die de markering volgen rakelings langs de fietsers rijden. Het is verder belangrijk om de breedte van de rijloper zo te kiezen dat het duidelijk is of twee personenauto’s elkaar wel of niet op de rijloper kunnen passeren.

Relevantie

Scroll naar boven