Fietsberaadpublicatie 11b: Het effect van de toename van het aantal allochtonen en de vergrijzing op het fietsgebruik

 • Soort:Aanbevelingen & Richtlijnen
 • Auteur:Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) en Robert Jansen (Goudappel Coffeng)
 • Uitgever:CROW-Fietsberaad
 • Datum:15-02-2007
Globale prognoses van de gevolgen die de vergrijzing en de toename van het aantal allochtonen kunnen hebben op het fietsgebruik.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • In het kader van het project autonome ontwikkelingen heeft het Fietsberaad globale prognoses gemaakt van de gevolgen die de vergrijzing en de toename van het aantal allochtonen kunnen hebben op het fietsgebruik.

  De belangrijkste conclusies ten aanzien van de vergrijzing (hoofdstuk 0) zijn:

  • Ondanks de groei van het aantal ouderen zal het fietsgebruik van de gemiddelde Nederlander maar licht dalen. Het gemiddelde aantal fietsverplaatsingen per inwoner daalt in de komende 20 jaar met 3,1 procent als gevolg van de vergrijzing. Deze daling wordt geheel gecompenseerd door een lichte groei van het aantal inwoners.In de grote en middelgrote steden heeft de vergrijzing nauwelijks invloed op het fietsgebruik. De grootste afname doet zich voor in kleinere gemeenten in Noord-Brabant, Limburg en de kop van Noord-Holland.
  • Voor beleidsmakers en ontwerpers van infrastructuur is vooral de stijging van het aantal ouderen op de fietspaden van belang. Oudere fietsers hebben deels afwijkende eisen en wensen, zoals eenvoudiger verkeersituaties, langere groentijden en minimale hoogteverschillen. Bovendien zijn ouderen veel kwetsbaarder. Bij gelijkblijvende overige omstandigheden zal het aantal ernstige fietsslachtoffers de komende 20 jaar met ruim 10 procent toenemen als gevolg van de vergrijzing.

  De belangrijkste conclusies ten aanzien van de toename van het aantal allochtonen (hoofdstuk 3) zijn:

  • De toename van het aantal allochtonen zal, ondanks het lage fietsgebruik van allochtonen, slechts zeer beperkt invloed hebben op het fietsgebruik. Het fietsgebruik van de gemiddelde Nederlander daalt hierdoor met 1,8 procent in twintig jaar tijd. In tweederde van de gemeenten zal het fietsgebruik niet of nauwelijks dalen. Dat geldt ook voor de grote steden als Rotterdam en Amsterdam. Het fietsgebruik in de grote steden kan echter nog wel flink groeien als de vele allochtonen die er nu al wonen vaker de fiets nemen.
  • In veel kleine en middelgrote gemeenten in het westen van het land is wel een substantiële afname te verwachten van het fietsgebruik. Oorzaak is de suburbanisatie van allochtonen uit de grote steden naar de omliggende gemeenten.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietsberaadpublicatie 11b: Het effect van de toename van het aantal allochtonen en de vergrijzing op

Scroll naar boven