Fiets kan veel verkeersproblemen oplossen

  • Soort:Artikelen Fietsverkeer
  • Auteur:Otto van Boggelen en Jos Hengeveld
  • Uitgever:Fietsverkeer 24
  • Datum:25-02-2010

Artikel over een onderzoek van het Fietsberaad en ingenieursbureau DHV naar de effecten van de stimulering van het fietsgebruik op verschillende maatschappelijke problemen (Fietsberaadpubllicatie 18. Gevoeligheidsanalyse effecten fietsbeleid).

&


 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
  • Alkmaar (93.000 inwoners) is gekozen als voorbeeldstad. Als het fietsgebruik met tien procent zou groeien, daalt het aantal autokilometers in en om Alkmaar met 3 procent. Binnen de bebouwde kom is deze daling zelfs twee keer zo groot (-6 procent). We zien vooral een scherpe daling van het aantal autoritten van en naar het stadscentrum. Deze verschuiving van auto naar fiets heeft substantiële tot zeer grote effecten voor negen van de tien onderzochte problemen. Alleen de reductie van het aantal ernstige verkeersslachtoffers is bijna nihil. De verschuiving van auto naar fiets heeft vooral zeer grote effecten op problemen die traditioneel op het bordje van de afdeling verkeer liggen. De parkeerdruk in het centrum neemt met meer dan 20 procent af, het aantal verliesuren van een doorsnee automobilist daalt met ongeveer 15 procent en er worden 11 procent minder autokilometers in verblijfsgebieden afgelegd.
    De effecten op lokale milieuproblemen zitten in de middencategorie. Auto’s en vrachtauto’s stoten 6 procent minder fijn stof en stikstofoxiden uit binnen de bebouwde kom. De bijdrage aan de strijd tegen de bewegingsarmoede en het broeikaseffect is bescheiden, maar nog steeds substantieel.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fiets kan veel verkeersproblemen oplossen

Scroll naar boven