Adviezen voor verbetering handboek handhaving fietsparkeren

 • Soort:Onderzoeksrapporten
 • Auteur:Gemeente Amsterdam
 • Uitgever:Gemeente Amsterdam
 • Datum:29-01-2018
Onderzoek van de gemeente Amsterdam naar andere methoden voor het vaststellen van de parkeerduur dan de tie-wrap-methode. Daarnaast is bekeken of voor foutgeparkeerde fietsen buiten de voorzieningen een korter begunstigingstermijn mogelijk is.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Handhaving Fietsparkeren

  In het voorjaar van 2016 is het Handboek Handhaving Fietsparkeren door college en bestuurscommissies van de gemeente Amsterdam vastgesteld. Sinds 1 september 2016 handhaven de stadsdelen op de twee- en zes-weken regeling. De eerste resultaten zijn positief: circa 12% van de fietsen in de openbare
  ruimte wordt verwijderd omdat deze praktisch niet meer worden gebruikt.

  Op 16 november 2016 hebben portefeuillehouders van de stadsdelen en handhavers gesproken over de werking van het handboek en de zes-weken regel. De resultaten hiervan zijn op 5 juli 2017 aan portefeuillehouder voorgelegd.


  Tie-wrap of krijtstreep

  Dit heeft geleid tot de volgende opdracht:
  1. Onderzoek of de fietsparkeerduur met een andere methode dan de tie-wrap kan worden vastgesteld
  2. Onderzoek of de begunstigingstermijn voor het parkeren van fietsen buiten de voorzieningen korter of zonder begunstigingstermijn kan.

  In het najaar zijn gesprekken gevoerd met medewerkers van de "fietspool" (juridisch
  medewerkers afhandeling bezwaren fietsparkeren), handhavers en de manager van het
  Fietsdepot. In deze gesprekken is een aantal nieuwe issues benoemd. In deze notitie wordt ook
  hierover geadviseerd.

  Het meest ingrijpend is het advies om de huidige begunstigingstermijn voor het parkeren buiten
  voorzieningen in aangewezen gebieden te bekorten van 1 uur tot 15 minuten.

  De "methode bandenkrijt" blijkt over het algemeen goed te werken en is daarom goed bruikbaar. Alleen wanneer er weinig voorzieningen in een gebied aanwezig zijn is de tie-wrap soms een geschikter alternatief. Beide methodes zullen naast elkaar worden toegepast.
   

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Adviezen voor verbetering handboek handhaving fietsparkeren

Scroll naar boven