Actieplan Fiets Eindhoven

  • Soort:Beleidsdocumenten
  • Auteur:B. Braakman en R. Teunissen
  • Uitgever:Gemeente Eindhoven dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer sector Ruimtelijke Ontwikkeling
  • Datum:01-12-2008

Actieplan Fiets !
101 fietsprojecten in Eindhoven.


 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
  • In het Actieplan Fiets! worden maatregelen gepresenteerd voor een noodzakelijke kwaliteitsslag in fietsvoorzieningen op korte en middellange termijn (2009-2012), inclusief een overzicht van de kosten. De basis voor dit actieplan is de gemeentelijke Fietsnota die in 2006 door de gemeenteraad is vastgesteld. In de Fietsnota is de totale aanpak van het fietsbeleid weergegeven en is een fietsnetwerk ontwikkeld met primaire en secundaire routes. Naast de gemeentelijke routes maken de regionale sternetroutes van het SRE ook deel uit van dit netwerk.

    In hoofdstuk twee worden de missing links in het fietsnetwerk behandeld. Hoofdstuk drie gaat in op het comfort van het wegdek en de directheid van de fietsroutes. In hoofdstuk vier komt het recreatief fietsen aan de orde en in hoofdstuk vijf wordt de communicatie en promotie behandeld. De maatregelen die betrekking hebben op het monitoren en evalueren van de maatregelen worden in hoofdstuk zes behandeld. Ten slotte volgt in hoofdstuk zeven het uitvoeringsprogramma waarin wordt aangegeven wanneer de maatregelen uitgevoerd kunnen worden met de mogelijke financieringsmogelijkheden.

Relevantie

Scroll naar boven