Platform Veilig fietsen

Monitor Stedelijke Mobiliteit - Maak Samen Ruimte

 • Soort:Onderzoeksrapporten
 • Uitgever:CROW & Goudappel Coffeng
 • Datum:24-11-2020
 • Opdrachtgever:Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben CROW en Goudappel Coffeng dit rapport geschreven over mobiliteitsontwikkelingen & de kwalitatieve evaluatie van de maatregelen in de 1,5 meter samenleving.
 • Mobiliteitsontwikkelingen tijdens corona

  Deze rapportage biedt inzicht in mobiliteitsontwikkelingen ten tijde van de coronacrisis. Denk hierbij aan vervoersintensiteiten (auto, fiets, vracht), congestie (auto, vracht), ongevallen en OV-gebruik (trein). Ook wordt er aandacht besteed aan ervaringen van gemeenten met de 1,5 meter samenleving.

  Maak samen ruimte

  Deze rapportage is te vinden op maaksamenruimte.nl, een website waar VNG, Stadswerk en CROW hun krachten bundelen om, in samenwerking met de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat, gemeenten en andere overheden te ondersteunen bij de lastige uitdagingen die de coronacrisis ons voorzet. Het bruikbaar én leefbaar houden van de leefomgeving in de 1,5m-samenleving is een flinke opgave die ook weer anders is voor elke gemeente. Kijk eens verder op de website voor meer informatie!

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Monitor Stedelijke Mobiliteit - Maak Samen Ruimte

Scroll naar boven