Platform Veilig fietsen

Mobiliteit en Omgevingswet: Ruimte voor vernieuwing

 • Soort:Brochures & Flyers
 • Datum:26-02-2021
De Omgevingswet regelt vanaf 2022 hoe de fysieke leefomgeving wordt gebruikt en ingericht. Zo’n nieuwe wet roept ook een hoop vragen op: wat verandert er voor mij? Moet ik nu iets doen? Wat is er nieuw aan? In deze brochure lichten we toe hoe de relatie is tussen de huidige werkzaamheden en de nieuwe begrippen van de Omgevingswet. • Het werk van de verkeerskundige gaat niet ineens veranderen als de Omgevingswet in werking treedt. Je hebt straks gewoon nog parkeerbeleid nodig, je optimaliseert kruispunten en participeert met bewoners over de inrichting van de schoolomgeving, zoals je nu ook al doet. Maar de Omgevingswet biedt ook nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld voor integraal en duurzaam mobiliteitsbeleid. Kansen om de gemeente verkeersveiliger, leefbaarder en bereikbaarder te maken! De Omgevingswet biedt nieuwe mogelijkheden om initiatieven te ontplooien samen met andere stakeholders en voor verkeerskundigen om veel meer en eerder betrokken te worden bij ruimtelijke projecten.

  Het doel van de Omgevingswet is om te komen tot een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Verkeerskundigen kunnen daaraan als geen ander een concrete bijdrage leveren. Mobiliteitsbeleid kan immers leiden tot meer fietsen en lopen, minder uitstoot van schadelijke stoffen, toegankelijke steden en dorpen voor alle doelgroepen, enzovoorts.
   

  Brochure

  In deze brochure vatten we samen wat de Omgevingswet inhoudt en geven we een overzicht van de belangrijkste instrumenten van de Omgevingswet. De focus ligt in deze brochure op de toepassing van de Omgevingswet op het hele mobiliteitsbeleid en focust op het programma- en planniveau. We beperken ons tot voorbeelden voor gemeenten, omdat veel uitvoering en participatie met burgers vooral op het lokale niveau gebeurt.

  Bekijk de brochure-Mobiliteit-en-Omgevingswet

  Inhoudsopgave

     
  Inleiding 4
  1 Omgevingswet en mobiliteit 5
  2 Omgevingswet en de verkeerskundige 6
  3 Kern van de Omgevingswet 7
  4 Instrumenten van de Omgevingswet 8
     4.1 De Omgevingsvisie 9
     4.2 Programma’s 10
     4.3 Het Omgevingsplan 11
  5 Meer flexibiliteit en bestuurlijke afwegingsruimte 13
  6 Omgevingswaarden 16
  7 Nieuw in het omgevingsplan 17
     7.1 Verplichtingen in het omgevingsplan 17
     7.2 Voorzorgsbeginsel 17
     7.3 Blijf een voorspelbare overheid 18
  8 En nu? Actie! 19
  Links 20 20
   

  Meer over omgevingswet

  Eerder is in het kader van Tour de Force 2020 al de whitepaper ‘Lopen en fietsen: goud in handen’ uitgegeven over de kansen die fietsen en lopen bieden om tot een vitale en gezonde stad of dorp te komen in de omgevingsvisie. Daarnaast is in 2018 nog de CROW-publicatie ‘Parkeren en Omgevingswet, Alle juridische aspecten op een rij’ verschenen.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Mobiliteit en Omgevingswet: Ruimte voor vernieuwing

Scroll naar boven