Platform Veilig fietsen

Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte

 • Soort:Notities
 • Auteur:Gemeente Amsterdam
 • Datum:18-05-2020
Het stadsbestuur Amsterdam neemt tijdelijke maatregelen in de openbare ruimte om meer ruimte te bieden aan Amsterdammers. Om te zorgen dat dit veilig kan, zijn er verschillende maatregelen in kaart gebracht, die moeten zorgen voor de anderhalve meter afstand en een goede verdeling van de schaarse openbare ruimte in de stad.


 • Per stadsdeel worden op korte termijn de verschillende probleemlocaties in beeld gebracht, waarna de nodige aanpassingen worden gedaan. De tijdelijke maatregelen worden teruggedraaid op het moment dat de anderhalve meter afstand niet meer nodig is.
   

  Schoolomgeving ingericht op 1,5 meter

  Op 11 mei gaan de scholen en kinderdagverblijven weer open. Om te zorgen dat ouders hun kinderen veilig weg kunnen brengen heeft de gemeente pakketten met stickers, posters, linten en verf ter beschikking gesteld waarmee scholen en kinderdagverblijven de looproutes en de ruimte in en rondom hun gebouwen kunnen inrichten. Er zijn de afgelopen dagen al ruim 400 pakketten opgehaald.
   

  Verkeer in de stad

  Er zijn verschillende maatregelen in kaart gebracht om te zorgen dat er genoeg ruimte komt voor alle verkeersdeelnemers. Om de verkeersdruk te beperken, is het van belang dat bewoners waar mogelijk in hun eigen buurt blijven en vooral lopen of fietsen. Genoeg ruimte voor voetgangers en fietsers om anderhalve meter afstand te kunnen houden krijgt daarom de hoogste prioriteit.

  Om de beperkte ruimte op straat zo efficiënt mogelijk te gebruiken, onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om de maximumsnelheid tijdelijk te verlagen van 50 naar 30 km/uur waardoor fietsers vaker naar de rijbaan kunnen en voetgangers meer ruimte hebben om elkaar te passeren. Ook kan er worden gekozen voor eenrichtingsverkeer (ook op de stoep), het gebruiken van parkeerplaatsen voor fietsparkeren of het anders instellen van de verkeerslichten om de doorstroming te verbeteren.
   

  Intensieve monitoring

  Door de intensiteit en het gedrag van het auto- en fietsverkeer te monitoren, is het mogelijk om snel bij te sturen als er verkeersonveilige situaties ontstaan door te veel autoverkeer, te hoge snelheid of gevaarlijke situaties bij het inhalen. Als het autoverkeer flink toeneemt kunnen maatregelen worden getroffen om autoverkeer te ontmoedigen, om te leiden of zelfs wegen af te sluiten. Politie en handhaving monitoren de situatie op drukke plekken, zoals parken, pleinen en markten. Aanvullend hierop zijn in het Vondelpark en de Albert Cuypstraat een aantal sensoren opgehangen om verkeersstromen te kunnen monitoren. Mocht het ergens te druk worden, dan kunnen ook hier extra maatregelen worden genomen, zoals (gedeeltelijke) afsluiting of het instellen van eenrichtingsverkeer.


  Meer kennisdocumenten rond de anderhalfmetersameneving

  In het MaatregelenVizier op maaksamenruimte.nl zijn geordend op thema verzamelde maatregelen te vinden. Hier kan doorheen gebladerd worden, maar er kan ook op verschillende categorieën gefilterd worden. Achter ieder(e) maatregel / zoekresultaat is een toelichting te vinden en is de documentatie met maatregelen en achtergrondinformatie te vinden.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte

Scroll naar boven