Platform Veilig fietsen

Fietsberaadnotitie: Meer ruimte voor fietsers en voetgangers

 • Soort:Notities
 • Auteur:Lotte Rijsman & Sjors van Duren (Royal HaskoningDHV)
 • Uitgever:CROW-Fietsberaad
 • Datum:31-03-2021
Fietsers en voetgangers krijgen steeds meer aandacht en ruimte. Er is meer focus op de verdeling van de schaarse ruimte in de stad en op actieve mobiliteit. Tour de Force, Platform Ruimte voor Lopen en CROW-Fietsberaad hebben daarom in samenwerking met Royal HaskoningDHV een inventarisatie gemaakt van recente initiatieven en projecten op het gebied van ruimte voor fietsers en voetgangers, inclusief uitkomsten en vervolgvragen.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Het STO(M)P-principe

  Fietsers en voetgangers krijgen steeds meer aandacht en ruimte. Er is meer focus op de verdeling van de schaarse ruimte in de stad en op actieve mobiliteit. Het STO(M)P-principe is hierbij belangrijk. Dit principe houdt in dat er eerst aandacht uitgaat naar de voetganger (“Stappen”), dan naar de fietser (“Trappen”), daarna naar OV (en MaaS), en als laatste naar de auto (Private auto).
   

  Initiatieven en projecten

  Drie organisaties (Tour de Force, Platform Ruimte voor Lopen en het CROW-Fietsberaad) houden zich bezig met verschillende initiatieven en projecten op het gebied van meer ruimte voor lopen en fietsen. Maar ook buiten deze organisaties spelen zulke initiatieven.
  Tour de Force, Platform Ruimte voor Lopen en CROW-Fietsberaad willen met deze fietsberaadnotitie een inventarisatie maken van recente initiatieven en projecten op het gebied van ruimte voor fietsers en voetgangers, inclusief uitkomsten en vervolgvragen. Het doel is om de initiatieven beter inzichtelijk te maken, en mogelijk om de samenwerking tussen de verschillende organisaties op dit onderwerp te versterken.
  De initiatieven en projecten komen van zowel Tour de Force, Platform Ruimte voor Lopen en CROW-Fietsberaad, als van andere organisaties (zoals gemeenten).


  Projectfiches

  Door middel van interviews, een mail met verzoek om informatie aan twintig gemeenten, en een zoekactie op internet zijn we gekomen tot een lijst met projectfiches. De lijst is nadrukkelijk niet bedoeld als compleet overzicht van de projecten in Nederland, maar biedt wel inzicht in de meeste belangrijke projecten op dit onderwerp.
  De projectfiches zijn een selectie uit een grotere lijst, en bevatten de meest relevante en vernieuwende projecten die raakvlak hebben met meer ruimte voor de fietser en voetganger. In hoofdstuk 2 worden de projecten toegelicht per onderwerp. De bijlage met de projectfiches is ook los als document te downloaden via deze pagina. In de toekomst worden mogelijk meer projectfiches toegevoegd aan de lijst.

   
  We roepen lezers op om initiatieven en projecten van hun eigen organisatie (over meer ruimte voor de fietser en voetganger) aan te melden bij CROW-Fietsberaad via fietsberaad@crow.nl.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietsberaadnotitie: Meer ruimte voor fietsers en voetgangers

Scroll naar boven