Platform Veilig fietsen

Fietshelm ook van invloed op verwondingen aangezicht

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:13-07-2016

Een fietshelm verkleint ook de kans op een gebroken neus een heel klein beetje. Wel loop je iets meer kans op een gebroken kaak.


 • Dat een fietshelm kan voorkomen dat je verwondingen oploopt aan je gezicht, lijkt niet zo voor de hand te liggen. Zo’n helm beschermt immers vooral de schedel. Toch willen onderzoekers graag weten wat het effect is van een fietshelm op de kans om je neus, oogkas, kaak of jukbeenderen te beschadigen.

  Een recent onderzoek van de Hannover Medical School, gepubliceerd in het tijdschrift Trauma Research, wijst erop dat het al dan niet dragen van een fietshelm daar inderdaad van invloed op is.

  De onderzoekers beschikten over gedetailleerde data van 5350 fietsongevallen. Bij tien procent droeg het slachtoffer een fietshelm. Men vergeleek de verwondingen in het aangezicht bij de twee groepen en de conclusie luidt dat bij helmdragers iets meer kaakfracturen voorkomen.

  Daar staat echter tegenover dat breuken van het neusbeen, de oogkas en de jukbeenderen iets minder voorkomen bij helmdragers.

  Het lijkt erop dat dat de helm de krachten bij een botsing enigszins spreidt, terwijl de kaak het juist te verduren krijgt door het voorover knikken van het hoofd.

  De Duitse onderzoekers relativeren zelf de resultaten wel enigszins. Het aantal onderzochte ongevallen is betrekkelijk gering en de verschillen zijn klein. Ook heeft men in eerdere onderzoeken soms grotere reducties van aangezichtsverwondingen gemeten bij helmdragers, maar daarbij is dan weer geen onderscheid gemaakt tussen type verwonding.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietshelm ook van invloed op verwonding aangezicht

Scroll naar boven