Platform Veilig fietsen

Onderzoek druktebeleving op Utrechtse fietspaden

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:03-11-2020
De opkomst van de fiets in Utrecht heeft een keerzijde. Door de grote aantallen fietsers neemt de druk op de fietsinfrastructuur toe. Meer hierover in een onderzoek van de gemeente Utrecht.


 • In de stad Utrecht is de fiets bezig met een enorme opmars, aangemoedigd door gemeente Utrecht. Het fietsgebruik is groot en dit zal door de groei van de stad blijven verder toenemen. Alhoewel fietsen een snelle en duurzame manier van verplaatsen is, heeft de opkomst van de fiets in Utrecht ook een keerzijde. Door de grote aantallen fietsers in Utrecht, neemt de druk op de fietsinfrastructuur toe. Er zijn aanwijzingen dat veel fietsers het (te) druk vinden op het fietspad. Het is mogelijk dat fietsers vanwege de grote drukte minder plezier hebben in het fietsen of zich onveilig voelen. Dit zou een reden kunnen zijn om de fiets te laten staan. Gemeente Utrecht is daarom op zoek naar kennis over de beleving van de drukte op Utrechtse fietspaden.


  Vermindering van het aantal fietsers & gedragscampagnes

  Om druktebeleving op Utrechtse fietspaden te voorkomen zijn in dit onderzoek een aantal aanbevelingen gedaan. De meest voor de hand liggende maatregel om druktebeleving te voorkomen is de vermindering van het aantal fietsers. Dit kan op een aantal manieren:
  • Inzetten op de beschikbaarheid van alternatieve routes met een goede concurrentiepositie. Dit geeft fietsers de mogelijkheid drukke routes te vermijden en vermindert concentraties van fietsers op dezelfde route.
  • Verbreding van smalle fietspaden. Dit beperkt de kans op conflicten tussen fietspadgebruikers en verkleint de gevolgen van snelheidsverschillen op het fietspad. Dit laatste kan ook bereikt worden door snellere fietspadgebruikers te verplaatsen naar de rijbaan of een eigen rijbaan te geven als de ruimte dat toelaat.
  • Stimulering van thuiswerken en fietsen buiten de spits in overleg met werkgevers en onderwijsinstellingen in Utrecht. Met thuiswerken worden verplaatsingen in het algemeen voorkomen. Met een spreiding van werk- en schooltijden neemt de druk op fietspaden tijdens de spitsuren af.
  Omdat druktebeleving voor een groot deel wordt bepaald door hinderlijk, onoplettend gedrag van andere fietspadgebruikers, is wellicht ook op dit gebied verbetering mogelijk. Het gaat dan vooral om een betere bewustwording van het eigen fietsgedrag en de wensen van andere fietspadgebruikers. Met een dergelijke gedragscampagne kan mogelijk ook de aandacht voor de zwakkere verkeersdeelnemers zoals ouderen en kinderen hernieuwd kunnen worden.

  Download Onderderzoeksrapport

  Het onderzoeksrsapport van de gemeente Utrecht is hier te downloaden.
   

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Onderzoek druktebeleving op Utrechtse fietspaden

Scroll naar boven