Platform Veilig fietsen

Meer aandacht voor drukte op fietspaden

 • Soort:Nieuws Tour de Force
 • Datum:25-06-2015

Het wordt drukker op fietspaden en het aantal ongevallen neemt toe. Het ministerie van IenM inventariseerde de problemen samen met een aantal stakeholders en doet voorstellen om ze aan te pakken.


 • In een brief aan de Kamer signaleert minister Schultz dat de problemen sterk verschillen per regio en dus per wegbeheerder, zo blijkt uit het overleg met de stakeholders (gemeenten, provincies, vervoersregio’s, RAI Vereniging, BOVAG, ANWB, VVN, SWOV, Nationale Toerfietsunie (NTFU), Politie, Fietsersbond, CROW-Fietsberaad).

  Waar in Amsterdam de drukte op het fietspad en gebruik door verschillende tweewielers (zoals snorfietsen) aandacht behoeft, spelen in de provincie Zeeland de snelheidsverschillen tussen racefietsers en andere gebruikers van het fietspad. Op andere plekken (ook buiten de steden) is de fundamenteel andere manier waarop bijvoorbeeld oudere fietsers en jongere fietsers gebruik maken van een fietspad reden tot aandacht. Veel partijen noemen vooral de snelheidsverschillen en verschillende soorten voertuigen op het fietspad als knelpunt.

  Een tweede knelpunt is dat tweewielers niet altijd opgenomen zijn in de lokale/regionale verkeersmodellen, zoals de auto en het OV. Hierdoor maken zij vaak geen onderdeel uit van een integraal afwegingskader. Het soms ontbreken van deze ontwerpmethodiek voor stedelijke netwerk in relatie tot inrichting van de (vaak beperkte) openbare ruimte in middelgrote en grote steden maakt het voor overheden lastig om het effect van beleidskeuzes te overzien, aldus de minister.

  Tenslotte worstelen de stakeholders met de vraag hoe je ervoor zorgt dat het gedrag van de fietser verbetert. Sommige decentrale overheden zien de drukte op de fietspaden als een gedragsprobleem, op te lossen met handhaving.

  Met de stakeholders is een aantal vervolgstappen benoemd. Minister Schulz ziet daarbij voor het rijk een rol als het gaat om het faciliteren, stimuleren en experimenteren.

  Gemeenten stellen het bijvoorbeeld op prijs als extra instrumenten beschikbaar komen om beleidskeuzes te onderbouwen, zoals betere data en modellen over waar fietsers op welk moment rijden, constateert de minister.

  Zowel RAI Vereniging, BOVAG als ANWB hebben verder aangegeven een actieve rol te willen spelen bij het aanpakken van de problemen. De ANWB werkt bijvoorbeeld een methodiek van Robuuste Netwerken.

  Ook noemt de minister in dit verband de suggestie van CROW-Fietsberaad – in het kader van variatie in snelheden – om samen met de wegbeheerders te bekijken of een maximumsnelheid op het fietspad als gedragscode één van de oplossingen zou kunnen zijn.

  Daarnaast wordt vanuit het programma Beter Benutten bijgedragen aan de ontwikkeling van apps waarmee daadwerkelijk fietsgebruik in beeld gebracht kan worden.

  Verder wordt al een aantal lokale experimenten gestart. Zo gaan de NTFU en de provincie Gelderland na hoe een pilot ingericht kan worden om racefietsers te verwijzen naar de rijbaan. De Fietserbond werkt aan uitbreiding van de routeplanner met een app die ook data inzamelt, waarmee verkeersmodellen kunnen worden gevoed. En in Zeeland wil men fietsstromen sturen door bepaalde recreatieve routes uit te zetten voor specifieke groepen verkeersdeelnemers. CROW tenslotte gaat onderzoeken hoe een fietsstaat eruit moet zien en zo veilig mogelijk ingericht kan worden.

  ‘Naast deze initiatieven ben ik verheugd over het initiatief Tour de Force (Agenda Fiets 2015-2020) dat onlangs gepresenteerd is. Overheden, bedrijven en organisaties maken hier deel van uit maken en ook ik ben hier graag bij betrokken’, zo schrijft de minister aan de Kamer.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Meer aandacht voor drukte op fietspaden

Scroll naar boven