Platform Veilig fietsen

Visuele Inspectie Wegen

 • Soort:Aanbevelingen & Richtlijnen
 • Datum:19-11-2020
 • Startdatum:19-4-2020 15:32:25
CROW handreiking wegbeheersystematiek visuele inspectie wegen

 • Betrouwbare en verifieerbare inspectieresultaten zorgen ervoor dat de juiste onderhoudsmaatregelen genomen kunnen worden. De Gebruikersgroep Wegbeheer en andere wegbeheerders hebben aangegeven dat het niet eenvoudig is om te zorgen dat de juiste mensen de goede inspecties uitvoeren. Ook CROW bemerkt dat het aantal gediplomeerde inspecteurs achterblijft bij de verwachtingen van zowel de gebruikersgroep, wegbeheerders als CROW zelf. Samen met de gebruikersgroep heeft CROW nagedacht over het opstellen van deze handreiking. Tijdens diverse gesprekken met de gebruikersgroep en verschillende wegbeheerders hebben we getoetst waar we de betrokken instanties het beste mee kunnen helpen en hiervoor is een plan van aanpak opgesteld.
   
  In de Handreiking Wegbeheersystematiek Visuele Inspectie Wegen vindt u tips en tools voor wegbeheerders en advies- en inspectiebureaus voor het kunnen toetsen van de kwaliteit van weginspecties. Met als doel: een goede basis om de juiste afwegingen te maken bij te nemen onderhoudsmaatregelen.


  De handreiking gaat in op de volgende onderdelen:

  • Nut en noodzaak van het inzetten van gediplomeerde inspecteurs en hoe kan dat getoetst worden.
  • Mogelijkheden voor het toetsen van de kwaliteit van de uitgevoerde weginspectie.
  • Mogelijkheden voor het  formuleren van een opdracht / uitvraag voor een weginspectie.
  • Toets van de beheersoftware: werkt uw software conform de laatste versie van de beheersystematiek.

  Bekijk de Handreiking Wegbeheersystematiek Visuele Inspectie Wegen.

  Controleprotocol Weginspecties

  Er is ook een controleprotocol gemaakt voor de weginspecties.
  Bekijk het Controleprotocol Weginspecties.
   

  Diploma Visueel Inspecteur Wegen (VIW)

  Voor het leveren van de juiste inspectieresultaten, als basis voor de wegbeheerplanning en -begroting, is het belangrijk dat mensen met aantoonbare ervaring worden ingezet. Het CROW heeft hiervoor de opleiding Visueel Inspecteur Wegen ontwikkeld, waarbij inspecteurs door middel van een diploma kunnen aantonen dat zij de minimale vereisten bezitten voor het uitvoeren een inspectie conform de CROW-Wegbeheersystematiek.

  Gediplomeerde inspecteurs zijn bekend met de schadebeelden en weten hoe ze deze conform de CROW-systematiek op een goede en betrouwbare manier moeten vastleggen. Wilt u ook aan de slag als gediplomeerd inspecteur? Dat kan! CROW biedt onderstaande trainingsonderdelen aan:

  Heeft u het theorie-examen en het praktijkexamen goed afgesloten, dan ontvangt u het erkende CROW Diploma Visueel Inspecteur Wegen (VIW). Deze is 5 jaar geldig.
  Let op: Heeft u een diploma en is deze (bijna) verlopen? Met een opnieuw goed afgerond praktijkexamen kunt u uw diploma weer verlengen.

  Register

  Vanuit CROW wordt een register opgesteld waarin opdrachtgevers kunnen zien of inspecteurs daadwerkelijk een CROW-diploma hebben ontvangen. Vanaf maart 2020 is op https://www.crow.nl/cursussen-landingspagina/cursusregister te zien welke inspecteurs in bezit zijn van een geldig diploma. CROW gaat op basis van het register actief toetsen of de personen waarbij het diploma bijna is verlopen tijdig een vervolgexamen doen.
   

  Gelijk aan de slag met kennis rond wegbeheer en -inspecties?

  Voor het in stand houden van een kwalitatief goed wegennet is een deskundig beheer noodzakelijk. In de Online Kennismodule Wegbeheer, -inspecties en -metingen komen alle finesses van wegbeheer aan bod. Van Wegbeheer 2019 en valgewichtdeflectiemetingen tot visuele weginspectie. De Handreiking Wegbeheersystematiek Visuele Inspectie Wegen is ook opgenomen in deze kennismodule. Met een jaarlicentie heeft u per direct altijd en overal toegang tot de meest actuele kennis rond wegbeheer en -inspecties.
  Neem een kijkje bij de kennismodule.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Visuele Inspectie Wegen

Scroll naar boven