Platform Veilig fietsen

Onderzoek naar de gevolgen van hittestress en wateroverlast

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:13-09-2021
Wat is de invloed van weersextremen op de begaanbaarheid van fiets- en wandelroutes? Meerdere gemeenten doen er onderzoek naar. Het is één van de toepassingen van de routedatabank van Fietsplatform en Wandelnet.

  • In Nederland zijn zo'n 40 verschillende beheerders van de fietsroutenetwerken die het verloop van de routes ieder op hun eigen wijze bijhouden. Het Fietsplatform heeft de netwerken samengevoegd tot één landelijk bestand met LF-routes, regionale fietsnetwerken (de knooppunten en de routelijnen) en overstappunten (bijv. TOP’s en Natuurpoorten). Wandelnet voegde daar gegevens aan toe over LAW’s, Nationale Streekpaden en NS-wandelingen.

    Een toepassingen waar je misschien niet direct aan denkt, is de inzet van deze data om aan te geven waar de eikenprocessierups bestreden moet worden, zodat recreanten hiervan geen hinder ondervinden. Of het ziekenhuis dat gedetailleerde fiets- en loopinfrastructuur in kaart wil brengen voor een onderzoek naar gezondheid in relatie tot fysieke (leef)omgeving onder ouderen. Ook meldkamers van politie en veiligheidsregio’s gebruiken de data. In geval van een calamiteit in bijvoorbeeld een bos, is via een knooppuntnummer de locatie sneller te vinden.

    Verschillende gemeenten zijn aan de slag met analyses naar de begaanbaarheid van fiets- en wandelroutes tijdens weersextremen. Deze analyses gebeuren o.a. door hittestress- en wateroverlastkaarten te combineren met de fiets- en wandelroutes. De actuele data uit de routedatabank helpt hen daarbij.

    Alle routedata is voor beleidsdoeleinden vrij beschikbaar. Naast provincies, gemeenten en beheerders van de routenetwerken maken ook waterschappen, universiteiten, RIVM en het Planbureau voor de Leefomgeving er gebruik. Wie de data voor publieksdoeleinden (bv. kaartproducenten) wil gebruiken, moet er wel voor betalen. Dat heeft te maken met het feit dat niet alle overheden dergelijke data vrij beschikbaar stellen.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Onderzoek naar de gevolgen van hittestress en wateroverlast

Scroll naar boven