Zoekresultaten

6352 resultaten
Strava biedt makkelijker toegang tot fietsdata
De makers van de Strava app hebben een nieuw web platform in gebruik genomen waarmee je makkelijker toegang kunt krijgen tot fiets- en voetgangersdata.
Deelfietsen in Fryslân en Leeuwarden
Advies over de invoering van deelfietsen in de provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden
Fietsambities van de provinciebesturen 2019 – 2023
Uit een voor de Fietsersbond gemaakte vergelijking van de nieuwe coalitieakkoorden in de provincies blijkt dat alle provincies in het akkoord positieve aandacht besteden aan de fiets. Het ambitieniveau en de concrete invulling verschillen echter van provincie tot provincie.
Talking Bikes uit de startblokken
Voor het project om gestructureerd fietsdata in te gaan winnen ‘Talking Bikes’ trekt I&W een kleine 1 miljoen euro uit. Wie de data mag gaan leveren wordt de komende maanden beslist.
Fietsdetectie: van data naar informatie
Onderzoek naar betrouwbaarheid van bestaande fietsdetectielussen en de mogelijkheid om de data te gebruiken als input voor analysesoftware, multimodale kruispuntanalyse en fietsbeleid.
Met detectielussen bij verkeerslichten kun je goed fietsers tellen
De lussen bij verkeerslichten die fietsers detecteren zijn goed te gebruiken om fietsintensiteiten te meten. Dat blijkt uit metingen in Den Haag. Wel is een correctiefactor nodig.
Gemeente moet opdraaien voor kosten fietsongeval met slecht gemarkeerd paaltje
Zeker als een fietspaaltje van afstand niet goed te zien is, moet een ribbelmarkering de naderende fietsers tijdig waarschuwen. Anders draait de wegbeheerder op voor schade als er een ongeluk gebeurt.
Tijdschrift Fietsverkeer stopt
Van 2001 tot en met 2018 gaf Fietsberaad het tijdschrift Fietsverkeer uit. Een vakblad gericht op professionals op het gebied van fietsverkeer en fietsbeleid. Daar komt nu een einde aan. Reden is dat de productie van zo’n tijdschrift kostbaar is en er in dit digitale tijdperk voldoende alternatieven zijn om fietskennis breed te verspreiden.
Utrecht gaat barrières aanpakken
Met de hoge groei van het fietsgebruik wordt het van steeds groter belang om het fietsverkeer te spreiden. Maar ook Utrecht loopt steeds meer aan tegen bestaande barrières zoals vaarwegen, spoorwegen en autowegen. De gemeente onderzoekt waar tunnels of bruggen haalbaar zijn.
Meer fietsslachtoffers in het verkeer dan uit de statistieken blijkt
Het aantal fietsslachtoffers in het Utrechtse verkeer zou wel eens vier hoger kunnen liggen dan de officiële ongevallencijfers aangeven. Dat blijkt tenminste als je afgaat op het aantal ambulanceritten.
Scroll naar boven