Tour de Force

Toelaten speedpedelec op fietspad lijkt niet onveiliger

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:14-04-2023
Er zijn geen aanwijzingen dat het bieden van keuzevrijheid aan bezitters van een speedpedelec om op de rijbaan of het fietspad te rijden leidt tot een toename van de verkeersonveiligheid. Dit blijkt uit onderzoek van DTV Consultants in opdracht van Tour de Force.

 • Volgens de wet mag de speedpedelec niet op het fietspad maar er zijn situaties waarin de berijder toch liever voor het fietspad zou kiezen, bijvoorbeeld als het erg druk is op de rijbaan, als het gemotoriseerde verkeer te snel gaat, als het fietspad een kortere route biedt of als ouders met hun kinderen meefietsen naar school voor ze doorgaan naar hun werk. De vraag is alleen wat de consequenties zijn voor de verkeersveiligheid.
   
  In opdracht van Tour de Force verzamelde DTV Consultants feiten en cijfers over de speedpedelec, in februari verscheen hierover het rapport Meer plek voor de speedpedelec? Hierin zijn onder meer de ervaringen beschreven met pilots in Amersfoort en Rotterdam waar bezitters van een speedpedelec een ontheffing konden aanvragen om binnen de bebouwde kom op het fietspad te fietsen. Deze pilots waren gemakkelijk op te zetten, leidden niet tot klachten en leken te voorzien in een behoefte. Er zijn nog te weinig gegevens om harde conclusies te trekken over de verkeersveiligheid van de speedpedelec, maar uit de literatuur en een enquête blijkt geen groter aantal ongevallen dan met gewone fietsers.
   
  Het bieden van keuzevrijheid om op de rijbaan of op het fietspad te rijden maakt het mogelijk de potentie van de speedpedelec beter te benutten. Dat is zinvol omdat de snelle elektrische fiets de concurrentie met de auto aankan op langere afstanden en daarmee een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid en milieu. Tour de Force pleit voor landelijke afspraken en regelgeving over de speedpedelec en de plaats hiervan op de weg. Omdat dit een lang traject is wil de organisatie met pilots alvast de mogelijkheid bieden om de speedpedelec lokaal toe te laten op het fietspad. Na de pilots met ontheffingen in Amersfoort en Rotterdam volgt een pilot op grotere schaal in de provincie Utrecht.
   
   
   

Relevantie

Scroll naar boven